V Banskej Bystrici sa chystá jubilejný piaty ročník úspešného podujatia Športiáda seniorov 2018. Je najvyšší čas prihlásiť sa a začať trénovať.

Piata Športiáda sa uskutoční v stredu 13. júna v areáli Centra voľného času (CVČ) a v Komunitnom centre Fončorda (Havranské 9).

Podujatie slávnostne otvorí jej čestná predsedníčka, výkonná riaditeľka AkSen o.z. Piešťany, Jarmila Staneková. Seniori a seniorky z Banskej Bystrice a okolia budú počas dňa súťažiť v zaujímavých a zábavných disciplínach, a to ako jednotlivci alebo v trojčlenných družstvách. Prezentovať sa môžu v deň Športiády – 13. júna, v čase od 8:15 do 9:00 h.

Jednotlivcov čakajú štyri súťažné disciplíny – vedomostný test s otázkami z oblasti športu, kultúry či histórie, hod šípkami na terč, hod loptou na basketbalový kôš a cornhole. Družstvá budú súťažiť v streľbe na florbalovú bránku, disc golfe a v hode granátom na cieľ.

Stolnotenisový turnaj, ktorý je súčasťou Športiády od jej tretieho ročníka (2016), sa aj tento rok bude konať deň predtým, v utorok 12. júna. Prezentácia účastníkov a účastníčok turnaja bude v čase od 8:30 do 9:00 h.

Tohtoročnú športiádu obohatí nesúťažná disciplína Nordic Walking. Ukážky severskej chôdze Nordic Walking (SNWA)- podľa knihy prezidentky SNWA Lucie Okoličányovej Moderný nordic walking – bude viesť inštruktorka SNWA Marcela Veličová. Ukážky a nácvik budú každú hodinu na vyznačenom stanovišti od 9:30 do 13:30 h. Paličky pre NW zapožičajú organizátori.

Športujúcich seniorov prídu pozdraviť aj deti zo športového klubu BCF Dukla Banská Bystrica. Spolu s kondičnou trénerkou Martinou Halinárovou ukážu seniorom posilňovací tréning s loptami a pozvú ich, aby sa zapojili (o 13:00 h).

O zábavu sa postarajú Duo AkSen – Ľudo a Jarka, ktorí zahrajú a zaspievajú známe pesničky vo vlastnej úprave, orientálne tance predvedie Alenka ADIVA, do tanca pozve country skupina Arizona a ľudovými pesničkami a povedačkami poteší Spevokol Radosť.

Cieľom Športiády seniorov, ktorú už piaty rok organizuje Regionálne centrum  AkSen o.z., Banská Bystrica, spolu s dobrovoľníkmi z Banskobystrického okrášľovacieho spolku a s CVČ Havranské 9, je inšpirovať seniorov a seniorky k pohybu a spoločným stretnutiam. Športiáda seniorov sa už tradične koná s finančnou podporou Mesta Banská Bystrica.

Štartovné je ako po minulé roky, 3 € na osobu. Je v ňom zahrnuté občerstvenie a guláš. Prihlášky jednotlivcov a družstiev zasielajte do 4. júna 2018 na: anezur.franova@gmail.com, 0948 113 356. Viac informácií o podujatí sa dozviete v propozíciách distribuovaných v denných centrách seniorov.