Vo štvrtok 21. septembra o 17. 00 h privítame v expozícii Literárneho a hudobného múzea Petra Šuleja – banskobystrického rodáka, ale predovšetkým básnika, prozaika, publicistu, šéfredaktora časopisu Vlna a zakladateľa vydavateľstva Drewo a srd.

Peter Šulej sa do povedomia verejnosti a literárnej kritiky dostal už od svojho debutu s kontroverzným názvom Porno (1994). Nasledovali ďalšie dve zbierky s podobnou poetikou: Kult (1996), Pop (1996) a všetky spolu vytvorili tzv. prvú trilógiu. Texty Petra Šuleja priniesli v deväťdesiatych rokoch značné nóvum a stali sa základom línie, ktorú dnes nazývame experimentálno-dekonštruktívna poézia. Experiment so slovom, prvky počítačovej editácie, prepájanie literárneho s výtvarným umením, a vôbec skúmanie (či ohýbanie) hraníc poézie, to všetko nachádzame vo vyššie menovaných zbierkach.

Ďalej nasledovala druhá, tzv. modrá trilógia, ktorú tvoria zbierky Návrat veľkého romantika (2001), Archetypálne leto (2003) a Koniec modrého obdobia (2008). Centrum pozornosti sa obracia na subjekt v rámci konzumnej a globalizovanej spoločnosti. Za zmienku rozhodne stojí aj kyberpunkový projekt Generator X: Hmlovina (1999), ktorý sa dočkal v roku 2013 aj svojho druhého pokračovania s názvom Generator x_2: Nové kódexy. Spoluautormi projektu sú básnici Michal Habaj, Andrej Hablák a Peter Macsovszky. Zatiaľ posledná básnická zbierka Petra Šuleja má názov Nódy (2014), v ktorej dominuje hudobný diskurz.

Na besede v Literárnom a hudobnom múzeu bude reč aj o jeho vydavateľstve Drewo a srd, ktoré založil v roku 1994 práve v Banskej Bystrici. Už od svojho vzniku sa vydavateľstvo prezentovalo, rovnako ako tvorba Petra Šuleja, nekonvenčne a dodnes platí, že sa orientuje predovšetkým na vydávanie kníh slovenských i zahraničných autorov vyznačujúcich sa vitalitou, experimentom a inováciou.

A čo číta Peter Šulej, keď práve nepíše alebo nevydáva knihy? Tieto a ešte mnohé iné otázky zaznejú na besede v expozícii Múzeum – domov múz v Štátnej vedeckej knižnici na Lazovnej 9.