narodnaZ kedysi plne funkčnej tridsiatky fontán dnes v Banskej Bystrici fungujú už len tri – fontána na námestí, fontána na ulici Martina Rázusa a provizórne fungujúca fontána pri Národnom dome. Mesto tak prichádza nielen o atraktivitu, ale tiež o zdravšie životné prostredie.

Už ako malý chlapec som v spoločnosti rodičov často chodieval k fontáne pri Národnom dome alebo pred Hungáriu. Fontány predstavovali pre všetkých obyvateľov miesto stretnutí a oddychu, či už pre mamičky s deťmi, seniorov alebo pre mladé páry, ktoré tu prežívali prvé lásky,“ hovorí Peter Molitoris. Súčasnosť je v tomto smere bohužiaľ neprajná. Na území mesta mnohé fontány už nefungujú alebo sú asanované. Príkladmi úplnej alebo čiastkovej asanácie je fontána pred mestským úradom, na Úsvite alebo fontána v Mestskom parku. Iné fontány v meste, ako napríklad pred Hungáriou, ostali opustené a postupom času stratili svoje čaro, atraktivitu.

Peter Molitoris orezTento problém opätovne navrhuje riešiť Peter Molitoris, ktorý vidí obnove fontán viacero pozitív. „Prioritne by sa vrátila zašlá sláva fontánam v meste a mesto by opäť bolo atraktívnejšie. Vrátenie života by nebolo možné bez ľudí a teda je potrebné zabezpečiť okolie, osadiť lavičky, ktoré by hlavne v centre rešpektovali historické náležitosti,“ uviedol doktor Molitoris, ktorý svoj postoj potreby opráv parčíkov okolo fontán, odôvodnil aj potrebou poskytnutia alternatívy k súčasnému trendu trávenie voľného času v nákupných strediskách. MUDr. Molitoris vidí v rekonštrukcii fontán aj riešenie prehrievania husto zastavaných oblasti v centrách miest. „Príkladom nám môžu byť projekty zo zahraničia alebo aj z Trebišova, kde pomocou fontán a drobných vodných plôch v centre mesta zlepšili celkovú mikroklímu obzvlášť počas letných horúčav,“ doplnil. Jeho slová potvrdzujú aj výsledky zo zahraničia, ktoré ukazujú na celkové zlepšenie mikroklímy. Najmä počas vĺn horúčav zabraňujú javu, známemu ako efekt mestských tepelných ostrovov, ktorý môže mať vážny vplyv, na zdravie zraniteľných skupín osôb, ako sú napríklad chronicky chorí alebo seniori.

namestieMolitoris navrhuje v rámci mesta začať s architektonickou revitalizáciu fontány pri Národnom dome podľa pôvodného návrhu z roku 1937. Okrem tejto fontány by Peter Molitoris chcel, aby sa podarilo obnoviť činnosť fontány pred Hungáriou, kde by mohlo vzniknúť atraktívne miesto stretnutí v priamom srdci rušnej ulice. Súčasťou navrhnutého riešenia musí byť podľa Molitorisa aj osadenie lavičiek, skvalitnenie prístupu, či pokrytie internetovým signálom. Takto vytvorené prostredie by sa mohlo stať dostatočne atraktívnym pre všetky vekové skupiny obyvateľov, od mamičiek s deťmi cez tínedžerov až po seniorov. Financie na túto aktivitu by sa mohli nájsť cez rôzne granty z Európskej únie alebo z iných nadačných fondov, ktoré sú určené na zlepšovanie mikroklímy v mestách.