Ešte v roku 2011 sa Banská Bystrica pridala k iniciatíve rakúskeho mesta Graz, začať s pestovaním cesnaku. A navyše, vytvoriť pritom pracovné miesta pre skupiny ľudí, ktoré si ich hľadajú len ťažko, konkrétne Rómov. Projekt Bioknoblauch Romanes je len jednou z aktivít mesta v sociálnej oblasti podporujúcich pracovnú integráciu dlhodobo nezamestnaných.

estsky-urad-1Rakúsky projekt si postupne získal partnerov v ďalších mestách Európy, keď sa k nemu okrem Banskej Bystrice pridali aj v chorvátskej Koprivnici, maďarskom Pecsi, rumunskom meste Moldova Noua či nemeckom Berlíne. Postupne sa zmenil na vzdelávací program podporujúci praktický tréning sociálne vyčlenených skupín a dostal sa až na európsku úroveň na poli Rady Európy a organizácií Európskej únie. Hlavnými oblasťami, na ktoré sa projekt zameriava sú príjem, vzdelávanie, bývanie, práca, životný štýl, zdravotná starostlivosť, komunikácia a financie a administratíva. Práve tieto témy rezonovali na stredajšej medzinárodnej konferencii Vzdelanie a vzdelávanie v priestoroch banskobystrickej historickej radnice. Zúčastnil sa jej aj výkonný riaditeľ neziskovej organizácie European neighbours, ktorá pri projekte stála od jeho vzniku, Bernd Spiegl, ale aj zástupcovia projektu z ostatných spomenutých európskych krajín. Konferencia bude praktickou časťou pokračovať vo štvrtok v Kremnici.

V samotnej Banskej Bystrici sa vlani k projektu pridal súkromný partner, spoločnosť AGRONEMCE, a.s., ktorá na svojich pozemkoch vlani vysadila za spolupráce s desiatkou rómskych pracovníkov práve cesnak. Takáto spolupráca navyše pre súkromného partnera, napriek vytvoreniu sezónnych pracovných miest, nie je stratová, keďže odbyt tejto prevažne dovážanej plodiny je pomerne veľký. V Rakúsku, kde má projekt už dlhšiu tradíciu, je plodina vyprodukovaná vďaka tomuto projektu dokonca na pultoch jednej z veľkých maloobchodných sietí.

Mesto Banská Bystrica je medzi samosprávami jedným z priekopníkov podpory zamestnanosti rizikových skupín a dlhodobo nezamestnaných ľudí, keďže nad rámec svojich zákonných povinností pripravuje viaceré projekty v tomto smere. Synergickým projektom je aj projekt Od dávok k platenej práci, v ktorom zamestnanci získavajú pracovné návyky a zručnosti u zamestnávateľov medzitrhu práce.