Chýbajúce prostriedky brzdia investičné akcie v mestských častiach,za areál by malo do rozpočtu pribudnúť 970 000 eur.

Mestská rada. Foto: Filip Roháček

Napriek tomu, že mestské zastupiteľstvo ešte v júni schválilo odpredaj areálu bývalej práčovne a čistiarne v Majeri, mesto stále nedisponuje finančnými prostriedkami z predaja. Vyplynulo to z diskusie na utorňajšej mestskej rade, keď Martin Turčan (SDKÚ-DS) vyjadril nespokojnosť s rozsahom plánovaných investičných akcií v mestských častiach. „Nenašli sme v tomto bode investičné akcie, ktoré boli nášmu poslaneckému klubu ešte pri schvaľovaní rozpočtu sľúbené,“ povedal predseda poslaneckého klubu SDKÚ-DS. Miroslav Rybár, prednosta Mestského úradu, poukázal na to, že mesto je limitované kapitálovými príjmami. Kým pôvodne sa počítalo s príjmami z predaja areálu v Majeri, suma 970 000 eur dosiaľ nebola na účet Banskej Bystrice poukázaná. Navyše investor požiadal mesto o vrátenie zloženej kaucie, žiadosť mu bola zamietnutá. Podľa informácií Milana Smäda (nezávislý) by sa však financie na účte mesta mali objaviť v najbližších dňoch.

Na fotke z ľava: Martin Turčan (SDKÚ-DS), Tomáš Novanský, Ladislav Topoľský, Ladislav Slobodník (všetci traja Smer-SD – SNS). Foto: Filip Roháček

Mestská rada posunula do mestského zastupiteľstva na prerokovanie aj Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o verejnom poriadku. Definitívne by mal byť vyriešený medializovaný problém prikrmovania holubov či túlavých mačiek a psov. Podľa slov poslanca Jakuba Gajdošíka (Smer-SD – SNS) predkladaný materiál komplexne rieši viacero problémov, návrh zahŕň aj povolenie grilovania na balkónoch.

V rámci bodu o výkone úloh mestskej polície primátor Peter Gogola načrtol rodiaci sa projekt primátorov krajských miest, ktorý by mal prostredníctvom eurofondov vybaviť mestskú políciu potrebným technickým zariadením.

Poslanci diskutovali aj o vzhľade terás na námestí a spôsobe, akým unifikovať ich výstavbu a sfarbenie. V diskusii ešte Milan Smädo apeloval na Stavebný úrad, aby dôsledne reguloval a kontroloval výstavbu inžinierskych sietí. Podľa neho si v súčasnosti investori robia čo chcú a následne z toho vznikajú problémy pri rekonštrukciách komunikácií.

Čo je mestská rada?
Mestská rada je orgán zriadený mestským zastupiteľstvom. V jeho zložení sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve. Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora. Schádza sa podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie primátor alebo zástupca primátora, ak tak neurobí primátor. Rokovania sú v Banskej Bystrici verejne prístupné. Členovia Mestskej rady: Jakub Gajdošík, Ladislav Topoľský, Tomáš Novanský, Ladislav Slobodník (všetci Smer-SD – SNS), Milan Smädo (nezávislý), Pavol Katreniak (Banskobystrická alternatíva), Katarína Čižmárová, Martin Turčan (obaja SDKÚ-DS).