Aj keď nočné teploty miestami ešte poklesnú pod nulu, teplé počasie počas dňa prináša skorší začiatok kvitnutia ďalších drevín a s ním spojený masívnejší nástup peľovej sezóny. Na celom území Slovenska sa v uplynulých dňoch vyskytoval peľ jelše, brestu, hrabu, tisu, jaseňa, topoľov a drevín z čeľade cyprusovité-tisovité .

trava pel alergie travyNa strednom a severnom Slovensku už doznievala peľová sezóna liesky a jelše, no na východom Slovensku peľ týchto drevín ešte dosahoval alergologicky významné koncentrácie. V Bratislave a teplejších oblastiach Slovenska vrcholí peľová sezóna topoľov a vŕby, začína už kvitnúť aj dub a buk. Podľa RNDr. Janky Lafférsovej z oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby (PIS) v SR, ukazujú sa už aj prvé peľové zrná brezy, ktorá sa stane najvýznamnejším peľovým alergénom nasledujúcich týždňov. Spóry húb (plesní) sú zastúpené najmä rodom Cladospórium.

Podľa prognóz odborníkov v týchto a nasledujúcich dňoch peľová sezóna liesky, jelše a drevín z čelade ciprusovité – tisovité bude naďalej ustupovať. „Ich peľ, priviaty z vyšších polôh, sa ešte bude miestami udržiavať v podhorských oblastiach Slovenska. Pre polinotikov je nepríjemné, že bude pokračovať peľová sezóna topoľov a vŕb, pribudne aj peľ duba a buka a hlavne – rozbieha sa peľová sezóna brezy. Koncentrácia spór húb (plesní) bude mať počas teplejších dní tiež stúpajúcu tendenciu.“ konštatuje k vývoju tohtoročnej peľovej sezóny RNDr. Lafférsová. Dodala, že je veľký predpoklad začatia kvitnutia tráv. Podľa vývoja počasia to bude už v druhej dekáde apríla.

Analýza peľovej situácie je spracovaná na základe výsledkov monitorovacích staníc peľovej informačnej služby RÚVZ Banská Bystrica, ÚVZ SR Bratislava, ÚVZ Košice, Trnava a Žilina. Podrobnejšie informácie nájdete aj na www.alergia.sk, www.zdravie.sk.