Končiaci 11. kalendárny týždeň možno označiť za nástup tohtoročnej peľovej sezóny. Práve v Banskej Bystrici namerali v rámci meracích staníc v slovenských mestách najvyššie koncentrácie peľov liesky.

pel„Smelo môžeme konštatovať, že peľová sezóna prvých jarných drevín je na Slovensku už v plnom prúde. Teplé počasie aj napriek nočným mrazom prispelo k maximu kvitnutia liesky najmä na strednom a severnom Slovensku, pribudlo aj peľu jelše,“ Janka Lafférsová, z oddelenia mikrobiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, s tým, že o slovo sa hlásil aj peľ drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité.

Práve banskobystrický RÚVZ je koordinátorom takzvanej peľovej informačnej služby (PIS) na Slovensku. Najvyššie koncentrácie peľu liesky namerala monitorovacia stanica  Banská Bystrica – 1270 peľových zŕn v metri kubickom vzduchu, pričom hlásila aj najvyššie denné koncentrácie peľu jelše.

Peľová sezóna liesky na väčšine územia SR už prešla svojim maximom a vyššie denné hladiny jej peľu môžeme očakávať už len  na strednom, severnom  a časti východného Slovenska, pričom veľký podiel bude mať transportovaný peľ z vyšších horských polôh. Peľ jelše bude v týchto a nasledujúcich dňoch dosahovať najvyššie hladiny tiež v v týchto oblastiach. Zvýšia sa denné koncentrácie najmä peľu ďalších druhov zo skupiny cyprusovité-tisovité a brestu, pribudne  peľ topoľov a vŕb. Pokles denných hladín bude výrazne  ovplyvňovaný zrážkovou činnosťou.