Vplyvom zrážkovej činnosti a ochladenia klesajú na Slovensku aj naďalej denné koncentrácie peľu v ovzduší. Peľ ambrózie už dosahoval len nízke až veľmi nízke denné koncentrácie, aj keď sa peľ tejto inváznej rastliny udrží v ovzduší až do prvých tuhších mrazov.

kvety-alergia„Peľ ostatných druhov sa vyskytoval už len ojedinele, čo platí aj pre peľ peľ paliny, slabo alergizujúcej  pŕhľavy i peľ tráv z čeľade lipnicovitých.. Na celom území však došlo k výraznému nárastu denných koncentrácií spór rodu Epicoccum a Alternária. Druhové spektrum peľu v ovzduší dopĺňal okrem už uvedených druhov v nízkych koncentráciách aj peľ rastlín z čeľade mrkvovitých, astrovitých, mrlíkovitých, chmeľu a skorocelu,“ konštatovala ku končiacej sa peľovej sezóne Janka Lafférsová, vedúca oddelenia biológie životného prostredia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý je koordinátorom Peľovej informačnej služby na Slovensku.

Druhové zloženie peľového spektra vo vzduchu sa podľa analýz výsledkov monitorovacích staníc Peľovej informačnej služby (PIS) v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Nitre, Trnave a v Žiline, na celom území Slovenska už niekoľko týždňov nemení.

Na celom území Slovenska očakávajú odborníci v týchto a nasledujúcich dňoch celkové denné hladiny peľu na veľmi nízkej koncentračnej úrovni, čo by malo výrazne uľahčiť polinotikom.

Pri oteplení môže ešte dôjsť k miernemu nárastu denných koncentrácií peľu ambrózie, ale nie je predpoklad, že by dosiahli, eventuálne prekročili, alergologicky významné koncentrácie. Vo veľmi vysokých koncentráciách sa budú vyskytovať ešte denné koncentrácie spór- plesní s dominanciou rodu Cladospórium. Očakávané nočné ochladenie však výrazne ovplyvní denné koncentrácie peľu a spór v ovzduší.  Podrobnejšie informácie nájdete aj na  www.alergia.sk, www.zdravie.sk.