Celý svoj profesný život som zasvätil inováciám a vylepšovaniu projektov najmä, ale nielen, v digitálnom svete. Najväčší projekt, ktorý asi všetci dobre poznáte, sa volá STOP BYROKRACII, kde sme spolu s tímom, za vtedajšieho premiérovania Petra Pellegriniho, vypracovali prepojenie informačných systémov tak, aby sme už nemuseli nosiť rôzne výpisy, odpisy, či potvrdenia na úrady.

Tento projekt už nechal, nám ľuďom, v peňaženkách navyše 40 miliónov eur, ale hlavne nás zbavil povinnosti chodiť si kupovať na poštu nezmyselné doklady s informáciami o nás samých a nosiť ich na úrady znova a znova. Dnes pokračujem vo svojej práci a pracujem na ďalších skvelých a veľkých projektoch, najmä pre správu vecí verejných. Rád by som tieto skúsenosti a nápady preniesol aj do okolia, v ktorom žijem a aj preto som sa rozhodol kandidovať.

Pomocou inovácií a nových technológií vieme totiž zefektívniť veľa vecí a taktiež zabezpečiť energetickú, potravinovú alebo zdrojovú sebestačnosť v tejto ťažkej dobe. Pri tej energetickej môžeme hovoriť napríklad o fotovoltaikách, nie však na úrodných poliach, ale na strechách domov a budov, či na parkoviskách, o tepelných čerpadlách, o biomase, o geotermálnych elektrárňach, vodných či veterných technológiách a i.

Pri potravinovej sebestačnosti zas môžeme hovoriť o inovatívnych spôsoboch pestovania ako je napr. aquapónia či hydropónia na horizontálny alebo vertikálny spôsob. Dajú sa tak využiť obrovské bývalé družstevné haly na vypestovanie veľkého množstva zeleniny celoročne.

Inováciami vieme dosiahnuť aj lepšiu zdravotnú starostlivosť. Predstavte si, že minimálne v každom okresnom meste budeme mať špičkové diagnostické centrum, kde vám takmer okamžite povedia, čo vám presne je alebo pomocou telemedicíny budete vedieť, ako v tej danej chvíli pomôcť sebe samému alebo svojmu blízkemu.

V doprave vieme pomocou inovácií urobiť jednoduchšie cestovanie pomocou jednotného cestovného lístka. Inováciami vieme pomôcť aj našej prírode a zdrojovej sebestačnosti, pretože ak sa bavíme o dreve ako o obnoviteľnom zdroji, tak musíme zainvestovať do jeho prírode blízkeho obhospodarovania, aby „aj ovca bola celá a vlk sýty“. No a nakoniec vieme pomocou inovácií skvalitniť celý rad služieb pre verejnosť, napr. pri objednávaní sa k lekárovi alebo prístupu k regionálnym výrobkom.

Okrem konkrétnych výhod nám inovácie prinesú aj všeobecné výhody ako je zvýšenie dopytu po kvalifikovanej (lepšie platenej) pracovnej sile, zvýšenie dopytu a možností pre kvalitných lekárov, dopyt po excelentných žiakoch a tým pádom aj po učiteľoch a v konečnom dôsledku to vytvorí atraktívny región pre akéhokoľvek investora, či návštevníka.

V našom kraji a v meste Banská Bystrica nás však čakajú aj bežné údržbové veci a investičné dlhy, ktoré bude potrebné naďalej rozumne a stabilne spravovať. Niektoré časti miest alebo obcí nemajú ešte stále dobudované kanalizácie a už tobôž nemajú prístup k základným predpokladom na využívanie inovácií, ako je vysokorýchlostný internet či kvalitné prístupové cesty, vodné zdroje, dostatok slnka…

Toto všetko chcem spolu s vašou pomocou v nasledovnom volebnom období pretaviť do praxe. Moje číslo v týchto voľbách do mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici za volebné obvody UHLISKO, ŠALKOVÁ, SENICA, MAJER je číslo 5. a do zastupiteľstva BBSK je to číslo 53.

Môj HLAS máte istý.
Martin Pechovský


Objednávateľ: Martin Pechovský, Banská Bystrica. Dodávateľ: REGIONAL MEDIA, s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46091416.