Obchodné centrum Terminal pri autobusovej a železničnej stanici spustilo parkovací systém už v októbri. Od tej doby bežal v bezplatnej prevádzke. To sa zmení od 1. februára. Nakupujúci však budú mať naďalej priestor pre bezplatné parkovanie.

Obchodné centrum po októbrovom nasadení systému pôvodne avizovalo jeho ostré spustenie do dvoch týždňov. Napokon k nemu dôjde až počnúc 1. februárom.

Veľkokapacitné parkovisko bolo od otvorenia centra v roku 2017 dosiaľ bezplatné. Aj preto bolo využívané časťou obyvateľov a zamestnancov z okolia aj pre trvalé parkovanie.

„Medzi časté podnety návštevníkov patrilo práve parkovanie pred centrom. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli zaviesť moderný bezlístkový parkovací systém, ktorý uprednostní pravidelných návštevníkov a zároveň umožní aj dlhodobé parkovanie za dostupnú cenu,“ informovala Alexandra Záni, PR marketing manager Terminal SC.

Počas dňa, v čase od 6.00 do 21.00 h je parkovné do 90 minút zdarma. Nad 90 minút sa za každú začatú hodinu platí 1€. Počas noci, v čase od 21.00 do 6.00 h, je zdarma 30 minút parkovania, následne sa opäť za každú začatú hodinu platí 1€.

Platbu za parkovné je možné vykonať v automate pri hlavnom vstupe centra či bezhotovostne na každom výjazde. Centrum po dohode umožní aj dlhodobé parkovanie či prejazd vozidiel taxislužieb.