Banskobystričania už rok dennodenne na Námestí Slobody obchádzajú stavenisko bez stavebného ruchu. Developer VAV invest pre BBonline.sk potvrdil, že výstavbu parkovacieho domu v súčasnosti pozastavil a stále prebiehajú rokovania s financujúcimi bankami. Všetko však pripravuje tak, aby do konca roka 2015 bol projekt hotový.

VAVPARKING, Banská Bystrica, 21.11.2013So stavbou objektu VAVPARKING začala tunajšia developerská spoločnosť s meškaním oproti pôvodným plánom v júni 2013, stavba mala byť hotová najneskôr toto leto. V rámci nultej etapy stavby bolo vykonané preloženie všetkých inžinierskych sietí a vyskytli sa i nečakané problémy, ktoré oddialili ďalšiu výstavbu, pretože s nimi nepočítala projektová dokumentácia. Okrem prekládok vodovodu, kanalizácie, plynuvodu či káblov vysokého napätia dodávateľ stavby pripravil aj základovú špáru pre výstavbu samotného parkovacieho domu. Odvtedy ale stavba stojí.

Podľa platného stavebného povolenia by mal ale VAV invest ukončiť práce najneskôr do septembra 2014. Ak by teda stavba začala v nasledujúcich mesiacoch, môže investora mesto i pokutovať. „V prípade, že stavebník vykoná po lehote dokončenia stavby práce bez povolenia alebo v rozpore s povolením alebo zhoršuje životné prostredie predlžovaním lehoty výstavby, môže stavebný úrad, v prípade, že to stavebníkovi preukáže, pristúpiť k sankciám,“ informovala hovorkyňa banskobystrického magistrátu Martina Kanisová.

Dočasné pozastavenie výstavby potvrdil pre BBonline.sk Peter Valach, konateľ spoločnosti VAV invest. „Áno, výstavba je pozastavená a v súčasnosti prebiehajú záverečné rokovania s financujúcimi subjektami. Je vybraný generálny dodávateľ stavby, podpísaná zmluva o dielo, na základe ktorej sa zhotovila prvá etapa výstavby,“ uviedol. Spoločnosť zároveň v týchto dňoch podá na mesto žiadosť o prolongáciu dátumu ukončenia výstavby do decembra 2015.

vaparking

Valach priznáva problémy, ktoré stavbu sprevádzajú, a s ktorými podľa neho nemohli vopred počítať: „Objekt sa mal v zmysle platného územného plánu postaviť aj s jedenásťpodlažnou administratívnou vežou, tak sme ho i naprojektovali. Na základe požiadavky mesta sme nakoniec vyšli v ústrety, aby sa postavilo len jedno podlažie administratívy nad úroveň strechy parkovacieho domu. To nám však začne narušilo ekonomiku projektu, ktorý sme prezentovali financujúcim bankám,“ približuje Valach. I stavebné konanie podľa neho sprevádzali obštrukcie: „Po vydaní stavebného povolenia sa voči nemu odvolali aj osoby bez trvalého pobytu, zrejme bezdomovci, ktorým nebolo možné doručiť obsielku, a tak musel celý proces absolvovať odvolacie konanie, ktoré sa skončilo až v marci 2013,“ dodal.

VAVĎalší obmedzením bola podmienka financujúcej banky, ktorá mala na projekt poskytnúť vyše tri milióny eur, a ktorá súvisela s nutnosťou výberu renomovanej spoločnosti na prevádzku parkovacieho domu. „V roku 2013 prebiehali intenzívne rokovania so spoločnosťou VINCI a bola oslovená aj spoločnosť EEI, ktorá prevádzkuje systém parkovania na území mesta. Ani s jednou z týchto spoločností sa nám ale nepodarilo do konca roku 2013 uzavrieť zmluvu o prevádzkovaní parkovacej časti, čo bola podmienka spomenutej banky,“ vysvetlil. Keďže na žiadosť o predĺženie lehoty táto banka podľa Valacha nereagovala, VAV invest nadviazal rokovania s ďalšími subjektami. „Žiaľ aj takéto príbehy dokáže napísať podnikateľský život, takže sa obyvateľom Banskej Bystrice ospravedlňujeme, že ešte nemôžu využívať služby polyfunkčného parkovacieho domu. S jednou bankou sme teraz v závere rokovaní, takže reálne by mal projekt pokračovať,  aj keď s oneskorením tak, aby sa skolaudoval a otvoril pre verejnosť do konca roku 2015,“ dodal Peter Valach.

Parkovací dom na Námestí Slobody pri mestskom úrade má priniesť vyše dve stovky parkovacích miest, na ktorých majú byť ceny parkovného porovnateľné s parkovaným na ostatných platených plochách v centre, poskytovať má i zvýhodnené nočné parkovanie. V polyfunkčnej časti má tiež obsahovať kancelárske priestory a supermarket TESCO. S touto spoločnosťou má už developer uzatvorenú zmluvu i s dodatkom otvorenia ku záveru roka 2015.