Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum minulý týždeň otvorilo letnú turistickú sezónu v Pamätnom dome Jozefa Gregora-Tajovského v Tajove s upravenými otváracími hodinami.

Expozícia je pre návštevníkov otvorená od 16. júna 2020 každý deň okrem pondelka v čase 9.00 – 16.00 h. S ohľadom na aktuálne hygienické nariadenia prosíme návštevníkov o nosenie rúšok a využívanie dezinfekčných prostriedkov v priestoroch expozície.

Expozícia predstavuje nielen známe stránky Tajovského života a diela, ale aj udalosti, ktoré ho priamo či nepriamo formovali a ovplyvňovali aj jeho tvorbu: detstvo u starých rodičov, prvé literárne pokusy v učiteľskom ústave v Kláštore pod Znievom, manželstvo s Hanou a rodinný život či prvá svetová vojna. Návštevníci majú možnosť prezrieť si unikátne fotografické zábery, predmety, ktoré Tajovského sprevádzali v rôznych životných etapách, ako aj hmotné čriepky odkrývajúce jeho rodinnú históriu.

Neoddeliteľnou súčasťou života J. G. Tajovského bola i jeho rodina. Jeho manželke Hane a dcére Dagmar je venovaná samostatná expozícia. Pripomína významné spoločensko-kultúrne aktivity oboch žien, ktoré zdanlivo prežili svoje životy „v tieni“ slovenského spisovateľa.

Pôvodná drevenica a zároveň Tajovského rodný dom však približuje aj život a pôsobenie ďalšieho známeho tajovského rodáka – Jozefa Murgaša, priekopníka bezdrôtovej rádiotelegrafie, kňaza, politika, národovca i zberateľa motýľov. Expozícia prezentuje Jozefa Murgaša ako všestrannú osobnosť slovenských vedecko-kultúrnych dejín. Nachádzajú sa v nej modely zariadení  zostrojené podľa jeho patentov, kópie jeho kresieb či trojrozmerný model vysielacej stanice, ktorú používal pri svojich experimentoch. Návštevníci majú okrem toho unikátnu možnosť vidieť exempláre z Murgašovej zbierky motýľov, ktorá obsahovala približne 9000 exemplárov.

Tajov a jeho okolie však ponúkajú aj možnosť ďalšieho trávenia voľného času. Prechádzka po chodníku Eduarda Gregora (mladšieho brata J. G. Tajovského) privedie záujemcov na tajovskú Kalváriu a ku kaplnke Sedembolestnej Panny Márie, v ktorej sa nachádza Pieta – drevená socha, ktorej autorom je práve spomínaný Tajovského brat. Napriek tomu, že počas prvej svetovej vojny prišiel o pravú ruku, naučil sa vyrezávať z dreva a okrem tejto sochy vytvoril aj mnohé iné diela. Nenáročnú prechádzku lesným tieňom zase ponúka cesta Králickou tiesňavou k sedem metrov vysokému vodopádu.