V utorok 5. septembra odhalia v Banskej Bystrici pamätnú tabuľu venovanú 60. výročiu pravidelného rozhlasového vysielania z Banskej Bystrice.

Pamätná tabuľa na priečelí Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja (Námestie SNP) bude občanom mesta aj jeho návštevníkom pripomínať bohatú minulosť rozhlasového vysielania na Slovensku a v Československu, jeho vývoj historický zástoj a podiel na kultúrnom i duchovnom povznesení slovenského národa.

Pre rozhlasové vysielanie platí latinské Verba volant, scriptamanet – slová odlietajú, napísané zostáva. Aj pre večnú pravdivosť tohto latinského príslovia sme presvedčení, že inštalovať pamätnú tabuľu na budovu, odkiaľ sa po prvý raz ozvala známa zvučka štúdia Československého rozhlasu Banská Bystrica z pera hudobného skladateľa, banskobystrického rodáka Jána Cikkera, má svoje historické opodstatnenie. Okrem toho hneď v susedstve, na Námestí Štefana Moysesa č. 9, stojí rodný dom majstra Jána Cikkera, čo pripomína pamätná tabuľa. Takto budú obidve pamätné tabule prepojené menom významného slovenského hudobného tvorcu, ktorého dielo je známe na Slovensku, ale aj v celoeurópskom kultúrnom kontexte.

Autorom ideového námetu pamätnej tabule je Karol Demuth, autorom textu Fedor Mikovič a autorom výtvarného námetu Jozef Frtús.

Pamätnú tabuľu na priečelí budovy BBSK slávnostne odhalí primátor Banskej Bystrice Ján Nosko v utorok 5. septembra 2017 o 10. hod.Podujatie v priamom prenose vysiela RTVS – Rádio Regina Stred.

Na obsah textu pamätnej tabule k počiatkom vysielania banskobystrického rozhlasu bude nadväzovať pamätná tabuľa na budove RTVS (Ulica Ladislava Sáru), pripomínajúca 50. výročie vstupu armád Varšavskej zmluvy do Československa, ktorú Mesto Banská Bystrica odhalí 21. augusta 2018.