Putovná prehliadka s názvom Ozveny Áčka 2017 vo štvrtok premietala svoj výber študentských filmov v Banskej Bystrici. Vďaka Ozvenám Áčka majú diváci po celom Slovensku možnosť pozrieť si študentské filmy, ktoré súťažili aj na festivaloch ako Cannes, či Toronto.

Prehliadka nadväzuje na festival študentských filmov Áčko, ktorý sa koná každoročne na pôde Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave.

Na banskobystrické premietanie, ktoré sa konalo v kúltúrnom priestore Záhrada – CNK, prišlo napriek kapacite 35 miest, asi 42 divákov.

Po lektorskom úvode a odpremietaní šestice študentských filmov, nasledovala diskusia s tvorcami filmu Chlebíčky, český unikát, konkrétne s režisérkou Máriou Pinčikovou a vedúcim výroby Petrom Baranom.

Premietania sa takisto zúčastnila Lucia Kašová – režisérka filmu 43 rokov Bratislavského Metra. Návštevníkov Ozvien okrem otázok ohľadom odpremietaných filmov, zaujímali aj otázky ohľadom študentskej filmovej tvorby.

Tento projekt, ktorý momentálne obieha viacero krajských miest po celom Slovensku, vznikol ako reakcia na doterajšiiu absenciu akejkoľvek systémovej distribúcie študentských filmov na Slovensku.

Hlavnými organizátormi podujatia sú Filmová a televízna fakulta VŠMU a Sokratov inštitút. Ozveny Áčka okrem Banskej Bystrice už navštívili Prešov, Košice a Žilinu. Najbližšie premietania búdu v Brne, v Nitre a v Trenčíne.