Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici si pripomenie dňa 4. a 5. októbra 2011 piate výročie otvorenia Britského centra.

Dňa 4. októbra 2011 o 14.00 h sa v priestoroch Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici uskutoční slávnostné stretnutie pri príležitosti piateho výročia otvorenia Britského centra. Podujatia sa zúčastní veľvyslankyňa Jej Veličenstva Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku pani Susannah Montgomery a riaditeľka British Council na Slovensku Alena Rebrová.

Pri príležitosti osláv 5. výročia Britského centra je pre čitateľov ŠVK v dňoch 4. – 5. októbra  2011 pripravený sprievodný program. Od 11.00 h bude stretnutie s pani Aislou Domanovou s názvom „Cudzinec na Slovensku“. O 14.30 sa v átriu knižnice slávnostne otvorí výstava fotografií autora Ivana Janka s názvom Kráľovská svadba, ktorá zachytáva momenty zo svadby princa Williama a Kate Middleton.

Britské centrum bude otvorené pre širokú verejnosť celý deň v rámci dňa otvorených dverí. (5.10.) Zaujímavý interaktívny seminár „Kto si myslíme že sme? Porovnanie stereotypov Británie a Slovenska“ sa bude konať pre učiteľov a študentov anglického jazyka (5. 10. o 10.00 h). Centrum pripravuje workshop určený pre učiteľov základných a stredných škôl  „Zdroje na vyučovanie  angličtiny“ (5. 10. o 13.00 h). Príležitosť oboznámiť sa s novými knihami z distribúcie Slovak ventures budú mať návštevníci v priestoroch Britského centra (5.10.  od 10. 00 – 14. 30 h).

V Štátnej vedeckej knižnici bolo Britské centrum oficiálne otvorené 3. októbra 2006 za prítomnosti vtedajšej veľvyslankyne Jej Veličenstva Judith McGregor. Poslaním centra je pomáhať používateľom knižnice pri vzdelávaní sa v anglickom jazyku, vytvárať vzájomné kontakty a budovať dlhodobé vzťahy medzi Slovenskom a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska. Informuje o aktivitách British Council na Slovensku a poskytuje čitateľom možnosť absenčných a prezenčných výpožičiek kníh a časopisov. V spolupráci s British Council organizuje semináre a workshopy pre učiteľov. Súčasťou činnosti centra sú podujatia ako diskusné kluby, exkurzie a interaktívne hodine pre študentov.

Britské centrum za päťročné pôsobenie navštívilo takmer 20 000 čitateľov, bolo vypožičaných okolo 18 000 kníh, zorganizovalo sa 54 diskusných klubov a navštívilo ho 3 100 študentov a žiakov.