Množstvo ľudí trpí sociálnou izoláciou, práve pre nich zriadili dobrovoľníci linku, na ktorej osamelí nájdu pomoc. Linka funguje s podporou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá školí dobrovoľníkov.

Sociálna izolácia je jav, ktorý sa ešte viac zvýraznil prijatím opatrení pre zabránenie šírenia ochorenia COVID 19. Centrum dobrovoľníctva v Banskej Bystrici v spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v  týchto dňoch spúšťa príležitostný dobrovoľnícky program pod názvom Uši k duši – linka pre všetkých ľudí, ktorí sa izoláciou cítia byť osamelí.

Vzrastá duševná nepohoda

Vznik programu je odozvou na súčasnú situáciu spôsobenú šírením koronavírusu a jeho potreba je potvrdená mnohými reakciami odborníkov v oblasti duševného zdravia, ktorí zaznamenávajú nárast duševnej nepohody. Dobrovoľnícky program bol inšpirovaní aj iniciatívami zo zahraničia. Od začiatku vyhlásenia epidémie na Slovensku podobný program zastrešuje aj Košické dobrovoľnícke centrum.

„Cieľom tohto dobrovoľníckeho programu je poskytnúť ľuďom, pre ktorých je nútená izolácia zdrojom frustrácie a osamelosti, rozptýlenie ich myšlienok prostredníctvom telefonovania s dobrovoľníkmi. Tí sú predovšetkým z radov študentov pomáhajúcich profesií, ale aj iných, ktorí sa do tejto služby chcú zapojiť,“ upresňuje koordinátorka programu Veronika Kosková.

Dobrovoľníkov vyberajú, pomáhajú odborníci

Centrum dobrovoľníctva a Katedra sociálnej práce PF UMB spoločne vypracovali metodiku, dôkladne vyberajú a školia dobrovoľníkov pre tieto potreby. Linka funguje tak, že sa osamelý človek alebo napr. aj jeho príbuzní skontaktujú s Centrom dobrovoľníctva. Po prvom rozhovore sa ujasnia očakávania a predstaví sa celý systém fungovania linky. Následne sa v krátkej dobe ozve osamelému človeku dobrovoľník alebo dobrovoľníčka – akási spriaznená duša.

„Nejde o odborné poradenstvo, ani o informačnú linku o koronavíruse, ale o krátke pravidelné telefonické hovory, ktoré majú osamelých ľudí povzbudiť, dávajú im priestor na porozprávanie sa o bežných radostiach, starostiach, na vyrozprávanie sa z pocitov ,ktoré zažívajú, na možnosť pozitívne sa naladiť a zvládať túto náročnú situáciu,“  dodáva Alžbeta Brozmanová Gregorová, ktorá zastrešuje nový program na Pedagogickej fakulte UMB a školí dobrovoľníkov na túto činnosť.

Osamelý človek nájde pravidelnú oporu od svojho dobrovoľníka

V programe má každý dobrovoľník alebo dobrovoľníčka na linke prideleného jedného alebo dvoch ľudí, s ktorým si volá v dohodnutom čase. To znamená, že systém je postavený na vybudovaní si dôverného vzťahu, keďže dobrovoľníci sa neobmieňajú, ale volajú stále tomu istému človeku. Dobrovoľníci majú k dispozícii svojich tútorov a tútorky z odborných radov a pravidelné supervízie, kde je možné prekonzultovať svoje otázky, postrehy, pocity a je im ponúknutá maximálna možná podpora.

Sociálna izolácia je veľkou hrozbou paradoxne vo veľkých mestách. Vyľudnené obce však tiež skrývajú osamelé duše. Ukazuje sa tu teraz veľká výzva pre nás všetkých. Nájsť a osloviť týchto ľudí, pretože sú častokrát nespozorovaní a utiahnutí vo svojich domácnostiach. Ak poznáte vo svojom okolí takýchto seniorov, chorých, osamelých rodičov s deťmi či akýchkoľvek osamelých ľudí alebo aj vy potrebujete spriaznenú dušu, neváhajte kontaktovať Centrum dobrovoľníctva, n. o. na telefónnych číslach: 0908411917; 0908411927 alebo emailom na info@centrumdobrovolnictva.sk.