Predvečer najväčšej leteckej udalosti na Slovensku bude už po štvrtý raz patriť galavečeru udeľovania ocenení v prestížnej ankete Zlaté krídla Národná cena letectva Slovenskej republikySedem kategórií, desiatky nominovaných autorít i projektov a viac ako sto pozvaných hostí.

Robotnícky dom je pripravený v piatok, 25. augusta o 19.00 hod. vzdať poctu pilotom, technikom, vedcom, výskumníkom, pedagogickým pracovníkom, tvorcom lietadiel, inštruktorom, projektom či inštitúciám slovenského letectva.

Hlavnou myšlienkou ankety je prezentovať dosiahnuté výsledky civilného letectva, športového letectva, letectva silových zložiek, vedy, výskumu a školstva, ako aj zvyšovať povedomie občanov a odbornej verejnosti o týchto oblastiach.

„Som hrdý na to, že štvrtýkrát môžeme poďakovať profesionálom, ktorí posúvajú latku lietania a všetkého, čo s ním súvisí vždy o kúsok vyššie. Patria sem osobnosti slovenského letectva, o ktorých, verejnosť veľakrát nevie. Napriek tomu s odhodlaním a láskou k lietaniu odovzdávajú skúsenosti druhým, sú tvorcami moderných strojov, nositeľmi inovatívnych myšlienok a výskumných projektov. Ocenenie Zlaté krídla –Národná cena letectva patrí všetkým, ktorí kladú dôraz na bezpečnosť, profesionalitu a vzdelávanie v oblasti letectva,“ hovorí Hubert Štoksa, riaditeľ MLD SIAF a Slovenskej leteckej agentúry, ktorá je vyhlasovateľom ankety.

Odborná porota rozhodne o udelení ocenení v kategórii Civilné letectvo SR, Letectvo silových zložiek SR, Veda/Výskum/Vzdelávanie, Športové letectvo SR. Okrem toho sa rozhodne o víťazoch ďalších významných cien –Cena za celoživotné dielo/uvedenie do Siene slávy a Cena Medzinárodných leteckých dní SIAF 2017. O Cene verejnosti môžu rozhodnúť všetci priaznivci letectva do stredy, 23. augusta online hlasovaním na webovej stránke zlatekridla.sk.

NOMINOVANÍ V KATEGÓRII CIVILNÉ LETECTVO

Mgr. Štefan Pohanka a Ing. Róbert Slosiar, in memoriam. Ako dlhoroční funkcionári Aeroklubu Dubnica nad Váhom veľkou mierou prispeli k rozvoju športového lietania na Slovensku i v zahraničí. Róbert Slosiar zahynul v roku 2015 pri leteckej havárii.

Projekt FRABRA (Free Route Airspace Bratislava) –ide o flexibilnejší systém, ktorý pružne reaguje nielen na zmeny spôsobené rýchlym vývojom leteckej dopravy u nás aj vo svete.

NOMINOVANÍ V KATEGÓRII LETECTVO SILOVÝCH ZLOŽIEK

Projekt Obnova leteckého parku Leteckého útvaru MV SR s významnou modernizáciou leteckej techniky začalo Ministerstvo vnútra ešte vlani a za krátky čas dokázalo kompletne vymeniť a zmodernizovať lietadlový park.

mjr. Ing. Ján Lagaňa – je príslušníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl SR zodpovedný za zabezpečenie prevádzky a opráv leteckej techniky a za modernizačné projekty Vzdušných síl OS SR.

NOMINOVANÍ V KATEGÓRII VEDA/VÝSKUM/VZDELANIE

doc. Ing. Libor Palička, CSc. – patrí k prvým absolventom Katedry prevádzky a ekonomiky leteckej dopravy v Žiline. Následne ako letecký inštruktor zabezpečoval výcvik profesionálnych pilotov počas celého svojho pôsobenia na univerzite.

prof. Ing. Jozef Považan, CSc. – dlhoročný vedecko-pedagogický pracovník pôsobiaci na bývalej Vojenskej leteckej akadémii generála M. R. Štefánika v Košiciach, neskôr na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Zaslúžil sa o rozvoj letectva v oblasti leteckého inžinierstva.

NOMINOVANÍ V KATEGÓRII ŠPORTOVÉ LETECTVO

PaedDr. Ján Mikuš – leteckej činnosti sa venuje už viac ako 60 rokov. V roku 2004 bol zvolený do funkcie prezidenta Slovenského národného aeroklubu, ktorú vykonáva dodnes. Je zástupcom SR v Medzinárodnej leteckej federácii (FAI).

Pavel Zauška – patrí medzi zakladajúcich členov Slovenskej federácie ultraľahkého lietania. Aj vo veku 80 rokov naďalej aktívne vykonáva inštruktorskú a inšpektorskú činnosť.

Walter Topfer – od založenia Leteckej amatérskej asociácie SR sa venuje inštruktorskej činnosti pri výchove nových pilotov motorového závesného lietania.

Záštitu nad podujatím prebral minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek a primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.