Neoddeliteľnou súčasťou veľkých športových podujatí sú dobrovoľníci. Rovnako to bude od 24. do 30. júla 2022 v Banskej Bystrici na XVI. letnej edícii Európskeho olympijského festivalu mládeže. Organizátori multišportovej akcie pod Urpínom nezabúdajú ani na túto dôležitú zložku, ktorá im výrazným spôsobom má pomôcť zvládnuť priebeh obdoby mládežníckej olympiády s 3600 účastníkmi z piatich desiatok krajín starého kontinentu.

„Dobrovoľníctvo a ochota dobrovoľníkov podieľať sa na organizovaní rôznych podujatí sú v srdci nášho mesta hlboko zakotvené. Dnes stojíme pred veľkou výzvou, ktorú pre nás predstavuje najväčšie medzinárodné športové podujatie, aké sa kedy na Slovensku konalo, Európsky olympijský festival mládeže EYOF 2022. Verím, že obyvateľom, mládeži i športovcom nebude podujatie ľahostajné, zapoja sa a pomôžu nám s jeho organizáciou. Každý môže získať to najdôležitejšie – nezabudnuteľné zážitky, nových priateľov a skúsenosti na nezaplatenie,“ hovorí primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Zatiaľ je naplnená polovica kvóty, náborovú kampaň chcú zintenzívniť. „Náš cieľ je mať 1500 dobrovoľníkov. Registráciu sme spustili v marci 2021 a do dnešného dňa evidujeme 983 registrácií. Z tohto počtu je 745 potvrdených registrácií, čo znamená, že sú to registrácie, kde ľudia so záujmom o dobrovoľnícku činnosť na EYOF 2022 Banská Bystrica vyplnili celý registračný formulár a všetky informácie o sebe. Mnohí z nich už absolvovali aj individuálne interview v online podobe. Prezradím, že 431 z nich je žien a 314 mužov,“ priblížila aktuálnu situáciu ohľadom dobrovoľníkov ich riaditeľka Júlia Jančíková, ktorá potvrdila plány o zintenzívnení náboru dobrovoľníkov. „Momentálne na tom pracujeme. So žiadosťou o spoluprácu sme oslovili okolité obce, školy, športové zväzy, rôzne spolky, na sociálnych sieťach je možnosť evidovať informácie o dobrovoľníckej činnosti a neustále v týchto aktivitách aj pokračujeme, keďže náš cieľ je dosiahnuť počet 1500 dobrovoľníkov.“

Na EYOF počítajú nielen s dobrovoľníkmi z Banskej Bystrice a okolia. „Keďže ide o najväčšie multišportové podujatie na Slovensku, vyššie uvedené čísla sa vzťahujú na celkový počet registrovaných dobrovoľníkov v rámci nielen celého Slovenska, ale aj zahraničných dobrovoľníkov. Registrácia na EYOF 2022 je prístupná pre všetkých ľudí, ktorí majú záujem pripojiť sa do dobrovoľníckeho programu, čiže aj pre ľudí zo zahraničia. Už teraz máme 165 potvrdených registrácií zahraničných dobrovoľníkov. Vo veľkej miere sú to ľudia s bohatými skúsenosťami s dobrovoľníckou činnosťou z iných medzinárodných športových podujatí. Avšak boli by sme radi, keby sa v rámci dobrovoľníckeho programu na EYOF 2022 vo väčšej miere zapojila práve Banská Bystrica a okolie, keďže bude hostiteľským mestom,“ pokračovala Jančíková.

Odborníci z radov športových zväzov

Pomôcť zaplniť miesta dobrovoľníkov môžu aj jednotlivé národné športové zväzy, a to so svojimi členmi. „Na EYOF 2022 sa bude súťažiť v jedenástich športových odvetviach. Samotné športové zväzy na Slovensku tvoria pre nás neodmysliteľnú a veľmi dôležitú súčasť tohto veľkého podujatia, pretože práve prostredníctvom nich dokážeme osloviť veľkú skupinu profesionálnych ľudí a priamo na športoviská dosadiť dobrovoľníkov, ktorí sú odborníkmi v danom športe, čo je v tomto prípade veľmi dôležité,“ poznamenal k téme dobrovoľníkov riaditeľ organizačného výboru EYOF 2022 Peter Hamaj.

Aktuálne čísla o dobrovoľníkoch na EYOF 2022

Počet potvrdených registrácií: 745
Ženy: 431
Muži: 314
Priemerný vek registrovaných dobrovoľníkov: 28
Najstarší registrovaný dobrovoľník: 76 rokov
Počet registrovaných dobrovoľníkov z Banskej Bystrice a okolia: 169
Počet registrovaných dobrovoľníkov z Banskej Bystrice: 139
Počet potvrdených registrovaných dobrovoľníkov zo Slovenska: 580
Počet potvrdených registrovaných dobrovoľníkov zo zahraničia: 165
(pozn.: čísla sú aktuálne k 6. 11. 2021)

Vek nehrá rolu, dôležitá ochota

Každý uchádzač musí spĺňať základné kritérium, ktorým je v čase podujatia dovŕšená veková hranica 16 rokov. „Zhora je veková hranica neobmedzená a najstarší dobrovoľník, ktorého registrujeme má aktuálne 76 rokov. Keďže ide o medzinárodné podujatie, tak dôležitá je tiež jazyková vybavenosť, avšak nie je to priorita, ktorú kladieme na prvé miesto. Pri niektorých dobrovoľníckych pozíciách je to podmienka, nie však pri všetkých. To, čo pokladáme za najdôležitejšie, je samotná ochota. Povedala by som, že ju vystihuje slovné spojenie ´chcem pomôcť´ zo strany dobrovoľníka. Nemusia mať obavy, lebo to, čo nevedia, ich naučíme. Máme pripravený zaujímavý vzdelávací proces – program. A akúkoľvek otázku, podnet, či vzniknutý problém vyriešime. To najdôležitejšie pre nás je samotné chcenie a záujem zo strany dobrovoľníkov vychádzajúci priamo z ich vnútra, lebo to je to, čo nedokážeme nahradiť,“ zdôraznila šéfka dobrovoľníkov na banskobystrickom olympijskom festivale.

Dobrovoľníci ako tváre podujatia

Na EOYF 2022 si dobrovoľníci môžu vybrať zo 16 oblastí. S ich pomocou sa ráta nielen počas, ale aj pred i po podujatí. „Dobrovoľníkov potrebujeme naozaj všade. Od uvítania hostí, cez catering, priamo na športoviskách, asistenciu olympijským delegáciám, bezpečnosť, transfer, ubytovanie, účasť na ceremoniáloch, po administratívnu činnosť. Dobrovoľnícka činnosť počas takéhoto multišportového podujatia s vysokým počtom účastníkov je nenahraditeľná a veľmi potrebná v akejkoľvek oblasti nie len počas, ale aj pred a po samotnom podujatí. Dôležité je si uvedomiť, že dobrovoľníci na EYOF 2022 sú tvárou podujatia a sú viditeľní naozaj všade. Nie iba na športoviskách, ale aj v celom meste a okolitých obciach,“ priblížila Jančíková, ktorá zároveň prezradila, na čo sa najviac prihliada pri výbere: „Na samotnú motiváciu a chcenie. Na vnútorné nastavenie a motivačné faktory, ktoré daného človeka vedú k tomu, že sa hlási ako dobrovoľník na EYOF 2022 v Banskej Bystrici. Na to, čo chce dosiahnuť, zažiť, čo sa chce naučiť a čo si chce odtiaľ odniesť. Samozrejme, pri výbere prihliadame, aj na už nadobudnuté dobrovoľnícke skúsenosti a jazykovú vybavenosť dobrovoľníkov.“

Certifikát či otvorenie dverí na OH súčasťou širokej škály benefitov

Každý dobrovoľník, ktorý sa zúčastní na EYOF 2022, získa limitovanú edíciu oblečenia, počas dobrovoľníckej služby bude mať zabezpečenú stravu a pitný režim, možnosť odpočinku vo VolunteersBase campe, pre mimo banskobystrických dobrovoľníkov ponúkajú organizátori pomoc s ubytovaním.

„Keď však odhliadnem od materiálnych benefitov, tak môžu získať nové zážitky, skúsenosti s organizáciou takéhoto veľkého podujatia na Slovensku, majú možnosť nadobudnúť nové zručnosti v komunikácii v cudzích jazykoch, príležitosť spoznať nových ľudí nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, vidieť a spoznať budúcich olympionikov. Na záver podujatia získa každý dobrovoľník certifikát o absolvovaní dobrovoľníckej činnosti, ktorý môže uplatniť ako súčasť prihlášky na vysokú školu alebo pri uplatnení sa na trhu práce,“ vymenovala benefity Júlia Jančíková, podľa ktorej je motivácia na zapojenie sa do dobrovoľníckeho programu individuálne rôzna.

„Ak by som to však mala zovšeobecniť a zhrnúť, tak prvotná motivácia pramení z ochoty pomôcť a byť súčasťou tohto veľkého podujatia nie len ako divák, ale aj ako človek, ktorý to zažije z bezprostrednej blízkosti a má možnosť nie iba pasívne sledovať výkony športovcov, ale tiež ich s nimi prežiť. Nakoľko dobrovoľníci na EYOF 2022 majú možnosť vybrať si zo 16 rôznych oblastí pôsobenia, môžeme povedať, že každý si príde na svoje. Medzi prihlásenými dobrovoľníkmi evidujeme mladých študentov, ktorých motiváciou je získať nové skúsenosti napríklad z oblasti cateringu, ubytovania, PR komunikácie a médií, z oblasti bezpečnosti, organizácie veľkých športových podujatí. Ďalšou motiváciou je možnosť podporiť šport, ktorému sa samotní dobrovoľníci venujú, príležitosť zlepšiť sa v komunikácii v cudzích jazykoch, tiež však v komunikácii ako takej. Mnohí mladí ľudia pomenúvajú ako svoju hlavnú motiváciu možnosť prejsť si celým dobrovoľníckym procesom, t.j. od vyplnenia registračného formulára, cez úspešné absolvovanie online interview, vzdelávací proces a až samotný priebeh podujatia, počas ktorého budú riešiť rôzne situácie s cieľom nadobudnúť skúsenosti, ktoré im pomôžu v osamostatnení sa. Medzi ďalšie časté motivačné faktory patrí možnosť získať nové kontakty, spoznať nových ľudí, nadobudnúť nové priateľstvá, podporiť mesto Banská Bystrica a Slovensko a aby sme nezabudli na dobrovoľníkov vo vyššom veku, tak ich hlavnou motiváciou je socializácia v mladom dynamickom prostredí a efektívne využitie voľného času.“

Získanie dobrovoľníckych skúseností na EYOF môže týmto ľuďom pomôcť posunúť sa do rovnakej úlohy aj na ďalších významných svetových podujatiach. „Ako my prihliadame na skúsenosti aktuálne registrovaných dobrovoľníkov na EYOF 2022, tak rovnako sa to berie do úvahy aj na iných medzinárodných podujatiach. Táto skúsenosť môže byť jedným z faktorov, ktoré im otvoria dvere napríklad na olympijských hrách,“ dodala Jančíková.