tatranska1Mesto Banská Bystrica na základe iniciatívy sásovských poslancov pripravilo rozsiahlu opravu Tatranskej ulice, ktorá začala 11. augusta 2014. Opravených má byť v troch etapách celkom 4 044 m² plochy, z toho 1 787 m² prejazdnej časti vozovky a 2 257 m² plôch na parkovanie.

Oprava je financovaná z prostriedkov rozpočtu mesta Banská Bystrica pre volebné obvody. V priebehu prác sa zistilo, že kvôli dodatočnej úprave podložia bude potrebné na dokončenie tretej etapy rekonštruovaného úseku vyčleniť ďalšie financie.

Poslanci schválili chýbajúce peniaze na cesty a chodníky

Preto na mestskej rade pred septembrovým zastupiteľstvom poslanec Jakub Gajdošík predložil návrh na vyčlenenie 250.000 eur na dokončenie rozpracovaných investícií opráv mestských komunikácií v jednotlivých mestských častiach, vrátane Tatranskej ulice, čo schválili všetci členovia mestskej rady naprieč politickým spektrom. Opraviť by sa mali cesty na uliciach Tatranská, Hviezdoslavova, Starohorská, Podháj 31-39, Zlatá, chodníky Moskovská, Tulská, Rudohorská a oporný múr na Mlynskej, zábradlie na Pestovateľskej a kanalizácia na Zelenej ulici.

Gogola si návrh na opravu ciest neosvojil

Na veľké prekvapenie poslancov primátor Gogola túto odsúhlasenú čiastku nezaradil do návrhu zmeny rozpočtu na rokovanie mestského zastupiteľstva 9.septembra. Jakub Gajdošik preto na mestskom zastupiteľstve položil primátorovi otázku: „Chcem sa spýtať, aké sú dôvody, že návrh mestskej rady nie je zapracovaný do materiálu, či si vedenie mesta neosvojilo tento návrh poslancov?“

Peter Gogola po váhaní odpovedal: „Ak to tam nie je, tak si vedenie mesta asi váš návrh neosvojilo.“  Poslanec Gajdošík, napriek negatívnemu postoju primátora, svoj návrh predložil ešte raz priamo na mestskom zastupiteľstve, ktoré ho jednohlasne schválilo.

tatranska2„Na jednej strane sa primátor všade, aj v Radničných novinách chváli, ako mu leží na srdci osud Tatranskej, na druhej strane keď treba dokončiť rozsiahlu rekonštrukciu tejto zničenej cesty, vôbec to nezaradí do programu. Je smiešne, že primátor vydá tlačovú správu ako sa teší z rekonštrukcie Tatranskej ulice, pritom za štyri roky čo je vo funkcii nevyčlenil ani jediné euro na jej opravu. Všetko je to len iniciatíva poslancov a on im ešte, ako v tomto prípade, hádže polená pod nohy. Niekto tu klame a zavádza nás i občanov,“ uviedol sásovský poslanec Michal Škantár.

„Som rád, že tento návrh schválili všetci poslanci, pretože tie peniaze pôjdu na správnu vec. Neviem si predstaviť, že by sme s rozpracovanou rekonštrukciou Tatranskej skončili kdesi v troch štvrtinách a ten zvyšok nechali tak. To si predsa nemôžeme dovoliť voči našim občanom, ktorí na to čakali roky,“ dodal polsanec Andrej Refka.

Primátor toto uznesenie po tlaku poslancov napokon podpísal. Teraz sa čaká, kedy mestský úrad uvoľní poslancami schválené financie na dokončenie rozpracovaných investícií v jednotlivých mestských častiach, vrátanie dokončenia rekonštrukcie Tatranskej ulice, aby sa to stihlo urobiť počas jesene.