Parkovací dom pri Mestskom úrade v Banskej Bystrici začali stavať pred tromi rokmi. Dosiaľ však na prvý pohľad na mieste nie je nič viac než štrková jama. Či sa to v dohľadnej dobe zmení, závisí od vývoja konkurzu na developerskú spoločnosť, ktorá vlastní predmetný pozemok.

vavparking - oktober 2013Banskobystričania si po troch rokoch od začatia výstavby teraz predsa len všimli v areáli pohyb po dlhom čase. Stavebná firma z areálu odváža svoje unimobunky a zmena nastáva aj v oplotení areálu, ktorý bol počas zastavenej výstavby často predmetom diskusií.

Na nepriehľadné oplotenie zo strany areálu pri poliklinike sa vodiči sťažovali od začiatku výstavby. Pôvodne bolo plné oplotenie po celej dĺžke tejto strany, po upozorneniach a požiadavkach verejnosti bolo upravené tak, aby boli rozhľady pre vodičov podľa platných predpisov. Vodičom sa ale ďalej nepozdávalo, prečo na stavbe ktorú zastavili nespriehľadnili celú severnú stenu pre lepší rozhľad vodičov prichádzajúcich od Námestia Slobody.

Na problém ešte v novembri upozorňoval aj mestský poslanec Pavol Katreniak (Banskobystrická alternatíva), na základe podnetu ktorého následne Stavebný úrad mesta vyzval investora na úpravu oplotenia. K tej ale vtedy nedošlo. Mesto totiž nemalo v rukách nástroj na vynútenie si tejto zmeny zo strany investora, nakoľko od predchádzajúcej spomenutej úpravy boli rozhľadové pomery podľa Dopravného inšpektorátu dostatočné.

Situácia sa ale mení v týchto dňoch, z areálu miznú nevyužité unimobunky stavebnej firmy a zároveň dochádza k úprave oplotenia areálu. „Objekt staveniska pred MsÚ sa oplocuje novým oplotením, ktoré je priehľadné. Na základe žiadosti mesta Banská Bystrica ako aj Dopravného inšpektoratu sme vyšli v ústrety ich žiadosti a celé oplotenie bude priehladné, aby boli zabezpečené nerušené výhľady do križovatky na ulicu ČSA,“ uvádza na jednej z banskobystrických facebookových skupín kontateľ spoločnosti VAV invest Peter Valach.

vavparkingČi a kedy dôjde k dobudovaniu parkovacieho domu je nateraz otázne. Spoločnosť VAV invest je v konkurze. Táto spoločnosť vlastní pozemky, na ktorých je objekt budovaný. Do doriešenia konkurzného konania a následného vlastníckeho vysporiadania tak bude stavba naďalej stáť. Ako vo svojom aktuálnom stanovisku uviedol Peter Valach, vlastníkom rozinvestovanej investície, a teda prvej realizovanej etapy na pozemku, ako aj stavebných povolení je ale iná spoločnosť – VAVPARKING, s.r.o. Tej sa netýka predmetný konkurz, a tak po konkurze na spoločnosť VAV invest môže nastať ďalšia patová situácia, pri ktorej sa k pozemku môže dostať úplne iná spoločnosť, ktorá ale nebude mať v majetku už realizované investície na ňom.

Aktuálne predĺžené stavebné povolenie je platné do konca roka 2017, pričom investor uvádza, že tento termín by chcel napriek okolnostiam stihnúť.