Pacientov Onkologickej kliniky SZU vo FNsP F.D. Roosevelta prišli v piatok 24. októbra 2014 po prvýkrát rozosmiať zdravotní klauni z občianskeho združenia Červený Nos Clowndoctors v rámci ich špeciálneho programu. So sebou priniesli nielen radosť a smiech, ale aj obľúbené “Koše plné humoru“ plné milých darčekov. 

klauni2Zdravotní klauni v zložení sestrička Róza a doktor Ján Koala svojím nákazlivým humorom rozveselili nejedného ťažko skúšaného pacienta. Pacientom zaspievali s niektorými si dokonca aj zatancovali a na záver im odovzdali „Kôš plný humoru“.  Dospelí pacienti v nich našli rôzne knihy, krížovky, hlavolamy a masážne loptičky, ktoré im spestria dlhý pobyt v nemocnici. Špeciálny „liek Humorin“ (krabička s červenými klaunovskými nosmi), by mal zlepšiť náladu pacientov aj po odchode veselých klaunov.  „Vítame aktivitu občianskeho združenia Červený Nos Clowndoctors rozšíriť svoje návštevy aj na dospelých onkologických pacientov. Verím, že čas ktorý u nás strávili a rovnako koše ktoré tu nechali, rozptýlili myšlienky našich pacientov a aspoň na  chvíľu na svoju chorobu zabudli“, povedal Vladimír Malec, prednosta Onkologickej kliniky SZU vo FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica.

klauni3Projekt sa zameriava na dospelých pacientov na onkologických oddeleniach, pretože práve tí trávia v nemocnici najviac času. Prečítať si niečo veselé, presmerovať myšlienky na lúštenie krížoviek – to zlepší náladu a spríjemní pobyt v nemocnici mnohým pacientom. Klauni priniesli do nemocnice spolu 70 košov, ktoré sestričky neskôr postupne rozdajú ďalším pacientom.

Riaditeľka občianskeho združenia Červený Nos Clowndoctors, Zuzana Ambro, k tomu dodáva: „Je úžasné vidieť dospelých s detským úsmevom na tvári. Naši klauni väčšinou navštevujú deti, no aj dospelí sa dokážu uvoľniť, zasmiať a zabaviť aj napriek ťažkej životnej situácii. Snáď im úsmev na tvári vydrží dlhšie práve vďaka zábavnému obsahu Košov plných humoru.“