Sviatky sa blížia k svojmu záveru a po Troch kráľoch mnohí začnú zo svojich domácností odstraňovať vianočnú výzdobu, vrátane vianočných stromčekov. Ich likvidácia si, s ohľadom na ich rozmery, vyžaduje špeciálny prístup.

Zber živých vianočných stromčekov bude prebiehať aj tentokrát priamo od nádob na zber komunálnych odpadov.

S ich odvozom sa začne od 9. januára a potrvá do 6. februára v cykle jedenkrát za týždeň. Následne bude zmluvný partner mesta zaisťovať ich odvoz priebežne podľa potreby.

Skončia ako biologicky rozložiteľný odpad

Stromčeky, ktoré zdobili naše domácnosti, skončia aj tento rok ako biologicky rozložiteľný odpad. Aj to je dôvod, pre ktorý je nutné z nich pred vyhodením odstrániť všetky umelé ozdoby, kovové časti či obaly z cukríkov a podobne.

„Stromčeky ako živé tak i umelé je zároveň možné celoročne odovzdať v zbernom dvore v Radvani,“ približuje vo zverejnenej informácii Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev Mestského úradu v Banskej Bystrici.

Centrálne vianočné stromy z Námestia SNP a sídlisk tradične spracováva organizácia ZAaRES a časti z ich kmeňov sa neskôr premieňajú napríklad aj na mestský mobiliár.