Budovanie živých pietnych miest, ktoré iniciovalo OZ Skutočné obete, odštartovali študenti Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici v spolupráci so župou. Výsadba výnimočných líp bude pokračovať po celom Slovensku.

„Nikdy nezabudneme!“ s týmto mottom v piatok 24. septembra odštartoval v Banskej Bystrici, v areáli Strednej zdravotníckej školy, veľký celoslovenský spomienkový projekt, ktorý má pripomínať tragické následky pandémie COVID – 19.

„Na mnohých miestach vysadíme unikátne spomienkové lipy, ktoré budú symbolicky žiť a dýchať za zosnulých. Koronavírus zastavil dych len na Slovensku vyše 15-tisíc ľuďom, a bohužiaľ, každý deň sa počet obetí zvyšuje. Zaslúžia si našu úctu. A nielen oni. Tragické následky pandémie vidíme vo všetkých oblastiach spoločnosti a v našich životoch. A na to, akí sme zraniteľní, krehkí a mnohokrát aj slabí, nesmieme nikdy zabudnúť,“ uviedla Lenka Straková z OZ Skutočné obete, ktorá sama prišla o 57-ročnú mamu.

Na slávnostnom akte výsadby prvej spomienkovej lipy, ktorá by sa mala dožiť až niekoľkých stoviek rokov, sa zúčastnili predstavitelia BBSK, vedenie školy i študenti.

„Myšlienka výsadby líp, ktoré budú zároveň živými mementami, nás veľmi oslovila. Práve náš kraj patril v pandémií k najpostihnutejším a dodnes vyvíjame maximálne úsilie na boj s pandémiou. Líp budeme vysádzať viacero, prvú však sadíme, a nie náhodne, práve tu, pri zdravotníckej škole. Práve jej študenti sú naša nádej, že v budúcnosti budeme krízové situácie zvládať ľahšie, profesionálnejšie a hlavne, s čo najmenšími stratami. Táto lipa, ktorú budú mať každý deň pred očami, im bude tragédiu pandémie pripomínať a zároveň bude pozitívne symbolizovať silu života, ktorý by mal nad pandémiou vždy zvíťaziť,“ uviedol podpredseda BBSK Ondrej Lunter.

„Dnes sme vysadili lipu, ako memento pre všetky generácie po nás, podobne, ako sa v minulosti stavali morové stĺpy na pripomienku veľkých epidémií. Aby všetci spomínali a vedeli, že aj v super modernej dobe nás môže ohroziť globálna pandémia a môže nám zobrať to najvzácnejšie – život náš alebo našich blízkych. Vysadili sme ju v areáli zdravotníckej školy, kde rastú a študujú budúci zdravotníci. Aj im bude pripomínať tieto nie ľahké roky a dôležitú úlohu, ktorú nielen v krízových časoch v spoločnosti majú. Zároveň tu bude stáť ako symbol úcty k všetkým obetiam tejto pandémie,“ povedal krajský poslanec a iniciátor projektu v kraji Martin Turčan.

OZ Skutočné obete odštartovalo projekt Živé pietne miesta koncom júna, kedy začali oslovovať mestá, obce, župy i ďalšie subjekty na spoluprácu. Ako prvý pozitívne zareagoval Banskobystrický samosprávny kraj, výsadba bude ďalej pokračovať v Žiline, Čadci, Košiciach, Senci, Púchove, Prešove, Zlatých Moravciach, Nových Zámkoch, Michalovciach, Trenčíne či Hrušove. Ďalší záujemcovia sa môžu nahlasovať cez www.skutocneobete.sk, kde nájdu záujemcovia aj viac informácií o samotnom projekte.

Členovia iniciatívy Skutočné obete vybrali na výsadbu lipu, ktorá patrí k najkrajším a najmajestátnejším stromom v našich zemepisných šírkach. Dorastá do výšky 30 metrov a dožíva sa stoviek rokov. Lipa má navyše liečivé vlastnosti a používa sa práve pri ochorení dýchacích ciest. Keďže COVID-19 zasiahol celé Slovensko, cieľom projektu je, aby mali obyvatelia v čo najväčšom počte miest a obcí dôstojné symbolické pietne miesto, pri ktorom sa môžu zastaviť a vzdať úctu obetiam či zorganizovať spomienkový obrad.