Centrum pre otvorenú politiku pokračuje v sérií diskusií “Odluka s Havranom” na tému odluky cirkví od štátu. Po Bratislave a Prešove prináša COP túto diskusnú platformu aj do Banskej Bystrice.

odluka s havranomCieľom je naštartovať verejnú debatu na aktuálnu celospoločenskú tému vzťahu cirkví a štátu. Prvé diskusie ukázali, že v spoločnosti je záujem o kultivovanú a odbornú diskusiu na túto tému. Cieľom je, aby skôr, ako budú prijaté akékoľvek rozhodnutia, prebehol seriózny rozhovor a aby všetky strany dostali možnosť prezentovať svoje názory a postoje.

Diskusia v Banskej Bystrici sa uskutoční 28. mája 2015 (štvrtok) od 18,00 hod, v Záhrade – Centre nezávislej kultúry na Námestí SNP v Banskej Bystrici.

Hosťami diskusie budú:

Ondrej Prostredník: Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave,

Mons. Branislav Koppal: generálny vikár, Banskobystrická diecéza RKC,

ThLic. Ján Viglaš: rektor kňazského seminára v Badíne,

Daniel Krajcer: poslanec NR SR,

Marián Balázs: publicista,

moderuje Michal Havran.