Udalosti na Slovensku zaznamenali v roku 1944 rokmi okamihy, ktoré sa do národnej kroniky zapisujú iba so sebazaprením. Po dvoch mesiacoch hrdinského ozbrojeného povstania sa koncom októbra začali kruté fašistické represálie – nemeckí okupanti a ich slovenskí prisluhovači sa vŕšili na domácom obyvateľstve za odvahu a nebojácnosť v jeho boji s nepriateľom.

Banská Bystrica ako centrum SNP si „zaslúžila“ osobitnú pozornosť. Nemeckí vojaci a pohotovostné oddiely Hlinkovej gardy prenasledovali, zatýkali a popravovali. Dni, týždne, mesiace horúčkovito likvidovali všetkých nepohodlných. Svedkami zverstiev sa stali Nemecká, Kalište, Ostrý Grúň a mnohé ďalšie slovenské obce.

Pamätníkom tohto krutého obdobia je aj obec Kremnička. V jej tesnej blízkosti sa v čase SNP nachádzali protitankové zákopy, ktoré v nasledujúcich mesiacoch slúžili fašistom ako miesto hromadných popráv. Prvá sa uskutočnila 5. novembra ráno, keď bolo zavraždených 108 ľudí, privezených z banskobystrickej väznice. Postupne sa konalo ďalších šesť brutálnych popráv, posledná 19. februára 1945. Celkom bolo v Kremničke zavraždených 747 osôb, z toho 211 žien a 58 detí. Medzi obeťami boli zajatí povstaleckí vojaci, partizáni, ilegálni pracovníci, príslušníci americkej a britskej misie, nachádzali sa medzi nimi aj Bulhari, Francúzi, Česi, Chorváti, Maďari, Poliaci, Rumuni, Rusi, Srbi, Ukrajinci a ďalší. Svoj hrob tu našlo do 400 rasovo prenasledovaných občanov židovského pôvodu. Kremnička sa tak stala najväčším masovým hrobom na Slovensku.

Na pamiatku všetkých obetí tohto beštiálneho činu bol v roku 1949 na tomto mieste postavený pomník podľa návrhu Dušana Jurkoviča, ktorý nám súčastníkom pripomína tieto udalosti spolu s veršami Andreja Plávku: „Tu mĺkvo strážime rok slávny meruštvrtý / odkazom dýchame krvavou touto pôdou. / Nech skúva dejiny výkričník našej smrti / bolestne slávna je púť naša za slobodou.“ V roku 1995 pribudol k nemu osobitný pomník židovským obetiam MENORA, ktorého autorom je Ing. arch. Juraj Fatran z Izraela.

Pri príležitosti 68. výročia tejto smutnej udalosti sa v areáli pomníka v Kremničke uskutočnila 6. novembra t.r. pietna spomienka, ktorú organizoval Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Banskej Bystrici. Pokloniť sa pamiatke obetí prišli predseda SZPB Pavol Sečkár, tajomník Ústrednej rady SZPB Roman Hradecký, predseda Historickej odbojovej skupiny partizánov pri UR SZPB Ján Rýs, prednostka Obvodného úradu v Banskej Bystrici Ľubica Laššáková, vedúci kancelárie prezidenta SR v Banskej Bystrici Stanislav Líška, podpredseda Židovských náboženských obcí na Slovensku pán Juraj Turčan a ďalší predstavitelia. Delegáciu Oblastného výboru SZPB viedol predseda Ján Páleš, ktorý zahájil spomienkové podujatie. Na úvod predniesli študentky Gymnázia Mikuláša Kováča báseň. Primátor mesta Peter Gogoľa vo svojom vystúpení pripomenul dôležitosť hľadania poučení z minulosti pre budúcnosť. Apeloval najmä na prítomných príslušníkov mladej generácie, ktorých zastupovali žiaci Základných škôl Trieda SNP 20 a Radvaň, študenti Gymnázia Mikuláša Kováča a Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Jozefa Murgaša. Početné bolo aj zastúpenie členov SZPB zo základných organizácií v meste Banská Bystrica a okolitých obcí.