V Banskobystrickom kraji udeľovali ocenenia ľuďom so Srdcom na dlani, ktorých dobrovoľnícka práca je výnimočná a vysoko prospešná a ktorí sú inšpiratívnym príkladom pre ostatných.

srdce na dlaniCentrum dobrovoľníctva v spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banskobystrickým samosprávnym krajom, mestom Banská Bystrica a Regionálnym európskym informačným centrom ocenilo dobrovoľníkov a dobrovoľníčky už po siedmykrát.

Udeľovanie ocenenia Srdce na dlani 2013 sa v Banskobystrickom kraji realizovalo pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Vladimíra Maňku a primátora mesta Banská Bystrica Petra Gogolu v pondelok 9. decembra v priestoroch Radnice na Námestí SNP v Banskej Bystrici.

Udelených bolo 11 ocenení Srdce na dlani 2013 nasledovne: Kataríne Kossárovej v kategórii dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii, Jánovi Koťovi a Anne Lizákovej za dobrovoľníctvo v sociálnych a zdravotníckych službách, Štefanovi Libičovi za dobrovoľníctvo v prospech životného prostredia, v kategórii dobrovoľníctvo v práci s deťmi a mládežou ocenenie získala skupina dobrovoľníčok v programe Opri sa o mňa. Slavomír Sochor bol ocenený za dobrovoľníctvo v kultúre a umení, dobrovoľníčkam z Prístavu nádeje bolo udelené ocenenie za dobrovoľníctvo v rozvoji komunity. V kategórii dobrovoľnícky projekt roka sa ocenila skupina žiakov a žiačok Základnej školy v Nemeckej v projekte DOBROcentrum a Michaela Palovičová bola ocenená v kategórii dobrovoľník mesta Banská Bystrica. V tomto roku bolo udelené špeciálne ocenenie in memoriam Zuzane Rosenbergovej.

srdce na dlani 2Ďakovné listy pri príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníkov a dobrovoľníčok boli odovzdané ďalším jednotlivcom a skupinám, ktoré boli v roku 2013 nominované na ocenenie, a to konkrétne: Ján Chmelík, dobrovoľníčky Materského centra Mamina, Alfonz Haviar, Magdaléna Gazdačková, Zuzana Stanová, Monika Fašková, Ľubomír Lehoťan, Július Pauliak, Milutin Dírer, Jakub Čulák a klienti resocializačného zariadenia Návrat.

„Realizáciou oceňovania Srdce na dlani 2013 by sme chceli vyjadriť poďakovanie nielen oceneným a nominovaným, ale všetkým dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam, ktorí nezištne venujú svoj čas, energiu a schopnosti v prospech iných ľudí a komunít. Ďakujeme aj študentom a študentkám Katedry hudobnej kultúry PF UMB v Banskej Bystrici, ktoré zabezpečili hudobný program počas oceňovania, Michalovi Bartkovi z Katedry výtvarnej kultúry PF UMB v Banskej Bystrici za tvorbu ocenení a spoločnosti nebotra s.r.o. a Komunitnej nadácii Zdravé mesto za finančnú podporu oceňovania,“ uviedla Alžbeta Brozmanová Gregorová z Centra dobrovoľníctva.