Už štvrtý ročník úspešného podujatia Športiáda seniorov 2017 sa uskutoční v polovici júna Banskej Bystrici.

V stredu 14. júna sa v areáli Centra voľného času (CVČ) Havranské a v Komunitnom centre (KC) Fončorda opäť stretnú seniori a seniorky z Banskej Bystrice ale aj okolitých obcí, aby si zmerali sily v rôznych, nielen športových disciplínach.

Športiádu seniorov 2017 organizuje Regionálne centrum AkSen aktívny senior, o.z., spolu s dobrovoľníkmi z Banskobystrického okrášľovacieho spolku (BBOS) a CVČ Havranské, ako prevenciu proti Alzheimerovej chorobe.

Aj tento rok bude Športiáde predchádzať stolnotenisový turnaj, ktorý je otvorený pre neregistrovaných hráčov a hráčky a bude sa konať v utorok 13.júna v priestoroch CVČHavranské a KC Fončorda. V stredu 14. júna budú seniori a seniorky súťažiť individuálne aj v trojčlenných družstvách. Súťažné disciplíny sú zaujímavé a zábavné. Jednotlivci si zmerajú sily vo vedomostnom teste, v hode šípkami na terč, hode loptou na basketbalový kôš a cornhole.

Družstvá čakajú tri disciplíny – streľba na florbalovú bránku, disc golf a hod granátom na cieľ. Víťazi postúpia do celoslovenského kola Športiády seniorov, ktorá sa bude konať v Piešťanoch.

Čestným hosťom podujatia bude slovenský rekordér a najrýchlejší senior planéty Vladimír Výbošťok, ktorý pri otvorení Športiády prednesie zdravicu. Na záver športového zápolenia roztancuje všetkých prítomných Dámska country skupina Arizona pod vedením Táni Kmetz.

Športiáda seniorov 2017 je určená pre všetkých seniorov (50+) mesta Banská Bystrica, pre denné centrá seniorov, ako aj pre seniorov z okolitých obcí. Prihlásiť sa dá do stredy 7. júna na mailovej adrese Ruženy Fraňovej – anezur.franova@gmail.com, telefónnom čísle 0911 833 637 alebo prostredníctvom denných centier seniorov, kde budú spisované hromadné prihlášky. Tiež je možné registrovať sa osobne počas stredy 14. júna od 8.30 do 9.00 hod. v KC Fončorda.