Úradná správa č. 37, v Banskej Bystrici, 25. 4. 2014

Správy zo sekretariátu

1. Žiadame futbalové kluby ŠK Selce B – Baláže a Družstevník Šumiac, aby obratom zaslali na sekretariát kvalitne prefotenú kópiu dokladu (ústrižok poštovej poukážky alebo výpis z účtu) o úhrade marcovej elektronickej faktúry zo systému ISSF.

2. Opakovane žiadame futbalový klub FK Slovan Pohronská Polhora o predloženie kópie dokladu, ktorým uhrádzali marcovú faktúru za rozhodcov pod následkom disciplinárnych opatrení.

Hospodárska komisia – predseda Janka Mesíková

Keďže od marcovej konferencie ObFZ už uplynulo pár týždňov a na účet zväzu s výnimkou dvoch platieb neprichádzajú žiadne finančné prostriedky, uvádzame sumarizáciu všetkých očakávaných platieb:

1. Pokuta za neplnenie podmienky rozpisu súťaže o aktívnom mládežníckom družstve (160,00 €): chýbajú úhrady FK Lučatín a FK Staré Hory, splatnosť tejto pokuty je do 15. mája 2014.

2. Poplatok za ošatné pre rozhodcov: FK Braväcovo, FK Nemecká, FK Staré Hory, FK Selce, FK Bacúch (všetci po 130,00 €), FK Lučatín (doplatok 65,00 €), FK Hronsek, FK Tajov, FK Horné Pršany, FK Riečka, FK Dúbravica, FK Mičiná, FK Šumiac, FK Beňuš, FK Michalová (všetci po 50,00 €). Splatnosť týchto poplatkov je do 30. mája 2014.

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

Dňa 6. mája 2014 (utorok) o 16,00 hodine sa uskutoční pracovná porada zástupcov klubov a komisie mládeže v zasadačke ObFZ. Predmetom porady bude systém súťaží mládeže v novom súťažnom ročníku a systém sankcií pre kluby nedisponujúcimi mládežou. Účasť všetkých futbalových klubov ObFZ je nutná.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

D-I-104 Matej Trnovský 1201018 FK Jasenie, za hanlivý výrok voči rozhodcovi, podľa článku 48 odstavec 2 písmeno B DP udeľuje DK disciplinárne opatrenie (DO) 2 stretnutia nepodmienečne od 23. apríla 2014. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Žiadosti o zmenu trestu:

D-I-105 Matej Citara 1149690 FK Lučatín, zostatok trestu 1 stretnutie nepodmienečne sa mení podľa článku 41 odstavec 1 a 2 na 1 stretnutia podmienečne s účinnosťou do 31. augusta 2014. Poplatok 10 € zahrnutý v MZF.

D-I-106 Jozef Paršo 1037917 FK Šalková B, zostatok trestu 1 stretnutie nepodmienečne sa mení podľa článku 41 odstavec 1 a 2 na 1 stretnutie podmienečne s účinnosťou do 31. augusta 2014. Poplatok 10 € zahrnutý v MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení tretej časti tretej hlavy DP, okrem 37/3, kde sťažnosť na odvolanie nie je prípustná.

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

1. Žiadame rozhodcov o dôsledné vypisovanie zápisov o stretnutí (výsledok stretnutia, dátum, kolo, skupina, nadstavenie hracieho času, diváci, námietky, zranení hráči, podpis zdravotníka, mimoriadne udalosti v stretnutí a po ňom, mená napomínaných a vylúčených hráčov).

2. Upozorňujeme rozhodcov, ktorí rozhodujú MFS mládeže SsFZ, aby zápis o stretnutí nezasielali na SsFZ, ale len ho uzavreli v ISSF, papierová forma zápisu ostáva u rozhodcu.

Delegačný list č. 20

I. trieda 20. kolo 4. mája 2014 o 16,30

Hronec – Staré Hory (Mišány – Rosenberger, Jastrab – Piar)

Braväcovo – Jasenie (Belko – Bošeľa – Sitarčík)

T. Č. Balog – Lučatín (Auxt – Medveď, Legíň – Prochádzka)

Osrblie – Valaská SO (Majer M. – Jastrab, Rumanovský – Sitarčík)

Podkonice – Bacúch (Dírer – Rumanovský, Majer F. – Kotrán)

Nemecká – Selce (Štrba – Majer M., Fábry – Uhrín)

Poniky – Heľpa (Caban – Petrík, Sáliš – Pecník)

II. trieda skupina A 21. kolo 4. mája 2014 o 16,30

Hronsek – Riečka (Alberty – Páleš)

Harmanec – Horné Pršany (Gajdoš – Ivanič)

Králiky – Tajov (Hikker – Ondrejka)

II. trieda skupina A 28. kolo – predohrávka 8. mája 2014 o 16,30

Riečka – Hronsek (Gajdoš – Ivanič, Majer F.)

Horné Pršany – Harmanec (Mišány – Jastrab, Ondrejka)

Tajov – Králiky (Bulla – Rumanovský, Páleš)

II. trieda skupina B 21. kolo 4. mája 2014 o 16,30

Šalková B– Selce B-Baláže SO (Palider – Godál, Mereš)

Dúbravica – Mičiná (Zeman – Kubančík)

Strelníky – Ľubietová (Marček – Kalina)

II. trieda skupina B 28. kolo – predohrávka 8. mája 2014 o 16,30

Selce B-Baláže – Šalková B (Hikker – Zeman, Kubančík)

Mičiná – Dúbravica (Legíň – Marček, Alberty)

Ľubietová – Strelníky (Krupík – Godál, Pančík

II. trieda skupina C 21. kolo 4. mája 2014 o 16,30

Dolná Lehota – Michalová (Dorčiak – Godál)

Pohr. Polhora – Brusno B (Krupík – Mereš)

Šumiac – Polomka (Smoleň – Pančík)

II. trieda skupina C 28. kolo – predohrávka 8. mája 2014 o 16,30

Michalová – Dolná Lehota (Palider – Štrba, Smoleň)

Brusno B – Pohr. Polhora 10,30 (Palider – Smoleň, Štrba)

Polomka – Šumiac (Mereš – Bošeľa, Dorčiak)

Mládežnícke stretnutia:

I. trieda starší žiaci 12. kolo 4. mája 2014 o 14,30

Priechod – Valaská (Ivanič)

Beňuš – Heľpa (Bošeľa)

Šalková – Jasenie 10,30 (Páleš)

I. trieda starší žiaci 13. kolo 8. mája 2014 o 14,30

Jasenie – Priechod (Rosenberger)

Heľpa – Šalková (Bošeľa)

Valaská – Beňuš 10,30 (Pančík)

Stretnutia riadené SsFZ:

III. liga dorast skupina JUH 20. kolo 4. mája 2014 o 14,00

Tatran Č. Balog – Veľký Krtíš (Medveď – Auxt)

IV. liga dor. sk. C 20. kolo 3. mája 2014 o 16,30

Braväcovo – Dobrá Niva (Mikloš – Palider)

Zmeny a doplnky DL:

Partizán Čierny Balog – Pliešovce (SsFZ žiaci 19.k., 26.4. – Godál za Spišiaka)

Jupie Banská Bystrica – Pohronie ZH/DŽ (SFZ U13,U12 4.k , 27.4. – Gajdoš za Fábera)