Úradná správa č. 28, v Banskej Bystrici, 15.2.2019

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

  1. Upozorňujeme futbalové kluby, že v čase konania prvého jarného kola 24. marca 2019 odohrá naša reprezentácia kvalifikačné stretnutie ME vo Walese so začiatkom o 15,00 hodine. Preto ŠTK dáva možnosť v prípade dohody oboch klubov, preložiť si stretnutia prvého jarného kola na skoršiu hodinu (nedeľa 10,30, prípadne podľa dohody). V sobotu 23. marca sa bude konať Konferencia ObFZ, takže prekladanie na sobotu nebude veľmi vhodné. ŠTK bude akceptovať všetky vzájomné dohody, no musia byť predložené najneskôr 7 dní pred konaním stretnutia.
  2. Na základe žiadosti FK Brezno (vyťaženosť umelej hracej plochy v Podbrezovej) nariaďujeme odohrať MFS I. triedy 14. kolo Brezno – Nemecká dňa 23.3. 2019 (sobota) o 16,00 hodine na umelej tráve v Podbrezovej – Skalici.
  3. Na základe žiadosti FK Šalková B (kolidácia termínu so stretnutím A mužstva) nariaďujeme odohrať MFS II. triedy skupiny A 14. kolo Šalková B – Tajov dňa 24. marca 2019 (nedeľa) o 15,00 hodine na ihrisku v Šalkovej. No prípade vzájomnej dohody ohľadne reprezentačného stretnutia vo Walese budeme akceptovať aj iný termín, na ktorom sa oba kluby dohodnú.
  4. Časový harmonogram mládežníckych halových turnajov:

Prípravky – 17. februára 2019 v telocvični ZŠ v Nemeckej. Prihlásení sú: Podkonice, Polomka, Selce, Badín, Ľubietová, Slovenská Ľupča, Partizán Čierny Balog, Jakub, Brusno Jupie FAMH, Podbrezová a Poniky.

Mladší žiaci – 23. februára 2019 v telocvični ZŠ v Nemeckej. Prihlásení sú: Podkonice, Bacúch, Selce, Badín, Braväcovo., Slovenská Ľupča, Jasenie, Brusno, Jupie FAMH a Jakub.

Dorastenci – 10. marca 2019 v telocvični ZŠ v Nemeckej. Prihlásení sú: Badín, Braväcovo, Ľubietová, Slovenská Ľupča, Brezno, Brusno a Jasenie.

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Zimný seminár R a DZ sa uskutoční v penzióne „Pod pyramídu“ Kremnička 48 v Banskej Bystrici v dňoch 15. – 16. 3. 2019. Každý z rozhodcov bude  kontaktovaný členom KR Milanom Legíňom ohľadom seminára v najbližších dňoch. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Účasť je nutná.