Úradná správa č.6, Banská Bystrica dňa 19.08.2011

Správy zo sekretariátu

1. Upozorňujeme futbalové kluby, ktoré ešte neuhradili pre sezónu 2011/2012 poplatok za rozhodcov (Rozpis súťaží – Športovo technické zásady – body C a D), že termín uzávierky a kontroly uhradenia poplatkov je do konca augusta.

2. Oznamujeme futbalovým klubom, rozhodcom a delegátom a ostatným priaznivcom futbalu, že Úradné správy ObFZ a delegačné listy R a DZ budú uverejňované aj na internetovej stránke www.bbonline.sk.

Správy ŠTK – predseda Ján Šutka

1. Sťažnosť FK Tajov na výkon rozhodcu v MFS 2. triedy skupiny A 2. kolo Riečka – Tajov bola prerokovaná a postúpená na prešetrenie na KR.

2. Na základe vzájomnej dohody klubov súhlasíme s odohraním MFS 2. triedy skupiny A 3. kolo Šalková B – Dúbravica dňa 20. augusta (sobota) o 19,00 hodine na ihrisku FK Šalková . Stretnutie sa odohrá pri umelom osvetlení.

3. Na základe vzájomnej dohody klubov súhlasíme s odohraním MFS 2. triedy skupiny A 4. kolo Dúbravica – Priechod B dňa 27. augusta (sobota) o 10,00 hodine na ihrisku FK Dúbravica.

Správy KM – predseda Milan Mecele

1. Na základe žiadostí klubov súťaže starších žiakov rušíme stretnutia 1. kola vyžrebované na deň 21. augusta 2011. Kolo sa odohrá v náhradnom termíne 15. septembra 2011 (štvrtok).

2. Oznamujeme futbalovým klubom 1. triedy starších žiakov, že došlo oproti pôvodnému vyžrebovaniu ku jednej zmene – namiesto ŠK Heľpa bude v súťaži štartovať FK 1928 Jasenie. Vo vyžrebovaní súťaže sa nič nemení, kluby, ktoré mali pôvodne hrať s Heľpou, budú hrať s Jasením. Pre upresnenie uvádzame všetky požiadavky a výnimky klubov pre svoje domáce stretnutia: FK Medzibrod – nedeľa o 10,30 hodine,

FK Šalková – nedeľa o 10,30 hodine, FK Harmanec – predzápas dospelých, FK Jasenie – predzápas dospelých, FK Beňuš – predzápas dospelých, FK Savon Banská Bystrica – nedeľa 10,00 na ihrisku v Sásovej.

3. Žiadame zástupcov klubov súťaže mladších žiakov, aby sa dňa 24. augusta 2011 (streda) dostavili o 15,30 hodine do zasadačky ObFZ. Bude uskutočnená porada ohľadne začatia nového súťažného ročníka spojená s vyžrebovaním a určením pravidiel súťaže. Prihlásené sú zatiaľ kluby: FK Selce, FK Jasenie, FK Priechod, FK Sásová a FK Dukla BB – C.

Správy DK – predseda Július Kliment

D-I-4 Veselovský Adrián 800216 FK Baláže 1 stretnutie nepodmienečne od 17. augusta podľa 1-4a.

DK trestá pokutou 10 € FK Mýto pod Ďumbierom za výkon funkcie vedúceho mužstva Mareka Luciaka v zápase 1. triedy 1. kola Mýto pod Ďumbierom – Heľpa dňa 7. augusta v čase zákazu výkonu funkcie (prenos trestu z jarnej časti súťaže). Splatnosť pokuty je do 2. septembra 2011.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica

Správy KR – predseda Peter Králka

1. Vyjadrenie ku sťažnosti FK Tajov:

a)      k uznaniu gólu sa vyjadríme až po prešetrení situácie
b)      nadviazanie na hru je nepriamy voľný kop a nie rozhodcovská lopta
c)      vo výnimočnom prípade kvôli lepšej orientácii , brankár musí mať odlišný dres.. Preto nebolo porušené pravidlo a štart hráča bol v poriadku.

2. Zmena čísla mobilu: Ondrej Pecník – 0902 912 053.

Delegačný list č.4


Keďže pondelok 29. augusta je štátnym sviatkom, žiadame všetkých rozhodcov a delegátov zväzu, aby svoje zápisy o stretnutí zaslali hneď v utorok do 12,00 hodiny prvou triedou, tak aby nasledujúci deň boli už k dispozícii odborným komisiám na prerokovanie.

Upresnenie platieb paušálu pre rozhodcov a delegátov zväzu:

Vzhľadom k tomu, že nie všetky odohrané stretnutia v pôsobnosti nášho ObFZ sú vyplácané z jedného centra (platby SsFZ), uvádzame pre rozhodcov upresnenie paušálnych platieb.

Stretnutia dorastu na Tatrane Čierny Balog a v Bacúchu, ktoré sú predzápasmi stretnutia dospelých (a ktoré patrí do pôsobnosti ObFZ), bude vyplácať SsFZ, Pre rozhodcov, ktorí ostanú na stretnutí dospelých ako AR, vyplatí ObFZ ostatné náhrady vo výške 2 €. (paušál za SsFZ ostane v plnej výške).

Pri stretnutiach žiakov, ktoré sú ako predzápasy dospelých (Harmanec, Beňuš, Jasenie) platí pre HR žiakov paušál 2 € (ak nezašle SMS s výsledkom len 1 €) + paušál stretnutia dospelých. Pre AR stretnutia žiakov platí len paušál za dospelých.

Pri sólo stretnutiach žiakov (Medzibrod, Šalková) platí paušál pre R aj AR podľa Rozpisu súťaže.

I. trieda  4. kolo  28. augusta  2011 o 16,00

Jasenie – Braväcovo (Marček – Mišány – Mojžiš)

Poniky – Dolná Lehota (Caban – Penička – Prochádzka)

Heľpa – Lučatín (Kubančík – Zeman – Kupec)

Podkonice – Hronec (Dírer – Majer – Weiss)

Osrblie – Staré Hory (Kosec – Smoleň – Sitarčík)

Baláže – Mýto  NE 10,30 (Mišány – Kosec, Marček – Pecník)

Čierny Balog – Harmanec (Gemzický – Gajdoš – Piar)

II. trieda  skupina A  4. kolo  28. augusta  2011 o 16,00

Hronsek – Králiky (Ifkovich – Rumanovský)

Dúbravica – Priechod B   SO o 10,00 (Majer –  Žabka, Rosenberger)

Ľubietová – Šalková B (Höger ml. – Höger st.)

Jakub – Malachov (Hikker – Koctúr)

Hiadeľ – Horné Pršany (Cseky – Snopko)

Riečka – Strelníky (Kučera – Žabka)

Tajov – Mičiná (Pastorek – Rosenberger)

Predohrávka:

II. trieda skupina A 14. kolo 1. septembra 2011  / štvrtok / o 15,30

Hronsek – Hiadeľ (Mišány – Rosenberger, Tajnai)

Tajov – Jakub (Dírer – Zeman, Koctúr)

Mičiná – Ľubietová (Kosec – Žabka, Tůma)

Strelníky – Dúbravica (Pastorek – Kubančík, Snopko)

H. Pršany – Králiky (Majer – Gajdoš, Spodniak)

Nemecká – Priechod B (Štrba – Smoleň, Auxt)

Malachov – Šalková B (Caban – Kučera, Biely)

II. trieda  skupina B  2. kolo  28. augusta  2011 o 16.00

Valaská – Polomka (Štrba – Dorčiak)

Bacúch – Beňuš SO 16,00 / Polomka/ (Spišiak – Smoleň)

Šumiac – Pohr. Polhora (Godál)

Michalová – Pohorelá (Mereš – Pančík)

Mládežnícke stretnutia:

I. trieda  starší žiaci  2.kolo  30. augusta  2009 o 10.00

Jasenie – Savon BB NE 14,30 (Mišány – Marček)

Medzibrod – Beňuš  NE 10,30 (Biely – Koctúr)

Šalková – Harmanec NE 10,30 (Žabka – Rosenberger)

Stretnutia riadené SsFZ:

IV. liga dorast skupina JUH  4. kolo 28.8. 2011 o 16,00

Bacúch – Šalková /ihr. Beňuš/ (Weiss M. – Gondek)

V. liga dorast skupina D  4. kolo 28.8. 2011 o 13,30

T. Č. Balog – Hnúšťa (Gajdoš – Gemzický)

III.LSŽa MŽ skupina C 2. kolo 27.8.2011 o 10,00 a 12,00

Slov. Ľupča – 1. FK Horehron (Kučera)