Úradná správa č. 5, v Banskej Bystrici, 31.7.2020

Správy z Výkonného výboru

Vzhľadom na skutočnosť, že sa blíži opäť zahájenie majstrovských súťaží,  považujeme za potrebné upozorniť na niektoré skutočnosti. Napriek pretrvávajúcemu optimizmu je potrebné si uvedomiť, že pandémia nekončí. Preto chceme zdôrazniť, že je nevyhnutné aj v príprave a organizácii futbalových stretnutí dodržať všetky opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva, najmä opatrenia pre organizáciu hromadných podujatí,  ktoré sú zverejnené na stránkach Úradu verejného zdravotníctva.

Dúfame, že prijmete také opatrenia, ktorými spoločne zabránime šíreniu tohto ochorenia a vytvoríme tak podmienky pre nerušený priebeh súťaží v našom regióne.

Športovo – technická komisia – predseda Peter Mazúch

Na základe vzájomnej dohody súhlasíme  s odohratím MFS II. triedy .2. kolo Pohronská Polhora – Dolná Lehota dňa  9. augusta 2020 (nedeľa) o 16,00 hodine na ihrisku v Pohronskej Polhore.

Schvaľujeme a potvrdzujeme súpisky A družstiev futbalových klubov Selce, Šalková a Tatran Čierny Balog. B družstvá týchto klubov majú povinnosť nosiť na svoje stretnutia súpisku svojho A družstva a na požiadanie ju predložiť rozhodcovi na kontrolu totožnosti hráčov.

Schvaľujeme dohody o spoločnom družstve mládeže pre súťažný ročník 2020/2021:

ŠK Badín, občianske združenie – FK Rakytovce U19 – I. trieda dorast

FK 09 Bacúch – TJ Tatran Polomka – U11 – prípravky ObFZ  BB

Komisia mládeže – predseda Zdenko Urva

Predkladáme na prípadné pripomienkovanie futbalovým klubom návrh komisie mládeže a Výkonného výboru na usporiadanie mládežníckych súťaží v ročníku 2020/2021.

Starší .žiaci:

Účastníci :Jakub, Badín, Brezno, Medzibrod, Poniky, Jasenie, Heľpa  (Rakytovce).

Súťaž by sa odohrala trojkolovo – začiatok: 6. 9. 2020, koniec jesennej časti súťaže 25. 10. 2020 + vložené kolá 1. 9. 2020 a 15. 9. 2020 – 10 zápasov;

Jarná časť súťaže: začiatok  4. 4. 2021, ukončenie 13.6.2021 – 11 zápasov.

Mladší  žiaci:

Začiatok 5. 9. 2020, hrací deň sobota – prípadná dohoda zúčastnených klubov, odohrať v ľubovoľný deň v danom týždni.

Súťaž by sa odohrala tiež trojkolovo – začiatok 5. 9. 2020, ukončenie jesennej časti 25. 10. 2020 – 8 zápasov;

Začiatok  jarnej časti 17. 4. 2021, ukončenie v skupinách 29. 5. 2021 – 7 zápasov.

Potom by sa odohrala ešte nadstavba súťaže v termínoch 5. 6. 2021 a 12. 6. 2021 – 1vs1, 2vs2, 3vs3, 4vs4, 5vs5 skupiny A a B doma – von o konečné umiestnenie. Pre šiesteho skupiny B by sa súťaž skončila posledným zápasom v skupine.

Účastníci súťaže:

Skupina A: Brezno, Braväcovo, Partizán Č. Balog, Valaská, Podbrezová.

Skupina B: Badín, Jakub, Sl. Ľupča, Rakytovce, Sásová, Podkonice.

Prípravka:

Termíny stretnutí v jednotlivých skupinách::

Jesenná časť súťaže: 5. 9. 2020, 12. 9. 2020, 19. 9. 2020, 3. 10. 2020, 17. 10. 2020 – prípadná dohoda zúčastnených klubov;

Jarná časť súťaže: 17. 4. 2021, 24. 4. 2021, 8. 5. 2021, 15. 5. 2021, 22. 5. 2021 – prípadná dohoda zúčastnených klubov;

Nadstavba súťaže dňa 5. 6. 2021 –  finálový turnaj za účasti víťazov skupín o konečné umiestnenie (o mieste konania finálového turnaja bude rozhodnuté po spoznaní finálových účastníkov).

Účastníci:

Skupina A: Bacúch, Braväcovo, Part. Č. Balog A, Part. Č. Balog B, Heľpa.

Skupina B: Valaská, Jasenie, Nemecká, Podbrezová, Brezno.

Skupina C: Ľubietová, Medzibrod, Brusno, Podkonice, Slovenská Ľupča.

Skupina D: Šalková A, Šalková B, Poniky, Priechod, Selce.

Skupina E: Badín, Rakytovce A, Rakytovce B, Rakytovce C,  Jupie FŠMH B.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Prerušené disciplinárne sankcie (DS) zo dňa 6. novembra 2019 z jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020 dňom 29. júla 2020 naďalej pokračujú.  Sú to tieto DS:

Peter Kajda, 1133948, FK Brusno, 2 stretnutia nepodmienečne;

Patrik Trnka, 1168242, F K Osrblie, 1 stretnutie nepodmienečne;

Matej Parobek, 1167898, FK Brusno, 2 týždne nepodmienečne;

Jakub Tajboš, 1229436, FK Strelníky, 1 stretnutie nepodmienečne;

Martin Račko, 1257685 FK Poniky, 1 stretnutie nepodmienečne;

Vladimír Ondruš, 1366806, rozhodca, 1 stretnutie nepodmienečne;

Peter Kosec, 1004570, delegát, 1 stretnutie nepodmienečne;

Tomáš Štulrajter, 1215830, FK Tatran Čierny Balog, 2 stretnutia podmienečne – podmienka trvá ešte počas nasledujúcich 3 stretnutí;

Marek Meňuš, 1220419, FK Staré Hory, 1 stretnutie podmienečne počas nasledujúcich 3 stretnutí;

Lukáš Babušák, 1772755, FK Malachov, 1 stretnutie podmienečne počas nasledujúcich 3 stretnutí;

Lukáš Dvorský, 1181704, FK Malachov, 3 stretnutia podmienečne počas nasledujúcich 3 stretnutí;

Filip Slabecius, 1280790, FK Jasenie, 3 stretnutia podmienečne počas nasledujúcich 2 stretnutí.

DK rozhodla v súlade s odporúčaním SFZ s poukazom na článok 14/1 Stanov SFZ riešiť prerušené DS dňom 30. júla 2020 nasledovne:

1 – všetky disciplinárne sankcie  a pozastavenie výkonu funkcie udelené v súťažnom ročníku 2019/2020 podľa článku 37/3,5,6 DP, ktoré neboli vykonané, sa rušia (Jakub Tajboš – Strelníky; Martin Račko – Poniky; Peter Kosec – delegát; Vladimír Ondruš – rozhodca).

2 – Všetky disciplinárne sankcie uložené v súťažnom ročníku 2019/2020 pozastavenie výkonu športovej činnosti, ktoré doposiaľ neboli vykonané a nepresahujú dĺžku uloženia DS  na 4 stretnutia nepodmienečne resp. na 4 týždne sa rušia a považujú sa za vykonané (Peter Kajda – Brusno; Patrik Trnka – Osrblie; Matej Parobek – Brusno; Tomáš Štulrajter – Tatran Čierny Balog; Marek Meňuš – Staré Hory; Lukáš Babušák – Malachov; Lukáš Dvorský – Malachov; Filip Slabecius – Jasenie).

Najbližšie zasadnutie DK bude v stredu 5. augusta 2020 od 13,00 hodiny.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81 odstavec 1 DP).