Úradná správa č 41, v Banskej Bystrici, 17.5.2019

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme širokej futbalovej verejnosti, že nás dňa 13. mája 2019  navždy opustil dlhoročný rozhodca a delegát súťaží Stredoslovenského a Oblastného futbalového zväzu, ktorý bol aktívny aj ako člen Výkonného výboru ObFZ Banská Bystrica a  člen komisie rozhodcov

Ondrej Pecník

Posledná rozlúčka s našim dobrým priateľom bude v piatok 17. mája o 13,00 hodine v krematóriu v Banskej Bystrici.

V našich srdciach zostane navždy zapísaný ako dobrosrdečný, úprimný a vždy dobre naladený kamarát.

Česť jeho pamiatke.

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

  1. Kontumujeme MFS II. triedy skupiny B nadstavbová časť skupiny o umiestnenie 3. kolo Pohronská Polhora – Pohorelá podľa článku 82/1b SP (hostia sa na stretnutie nedostavili). Priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Pohronská Polhora. Prípad postupujeme na DK.
  2. Na základe žiadosti OFK 1950 Priechod nariaďujeme odohrať MFS I. triedy 26. kolo Priechod – Brusno dňa 14. júna 2019 (piatok) o 18,00 hodine na základe článku 37/2 SP.
  3. Na základe stále nepostačujúceho počtu aktívnych rozhodcov, nariaďujeme vzhľadom k pokrytiu všetkých stretnutí rozhodcami odohrať MFS I. triedy 22. kolo Valaská – Jasenie dňa 19. mája 2019 o 14,45 hodine a MFS I. triedy 22. kolo Tatran Čierny Balog – Braväcovo dňa 19. mája 2019 o 17,15 hodine.
  4. Opakovane a dôrazne upozorňujeme futbalové kluby, aby si do ISSF v priebehu jarnej časti súťažného ročníka nahrali kontá osôb zainteresovaných na stretnutí cez „Elektronickú podateľňu – registrácia osoby/príslušnosti“ (vedúci mužstva, zdravotník, masér, tréner, asistenti trénera), pretože od nového súťažného ročníka 2019/2020 sa im nebude dať bez týchto údajov uzatvoriť zápis o stretnutí.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-94 Milan Slobodník, 1170473, FK Priechod, od 15. mája 2019. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-95  Erik Šinkovkin, 1258513, FK Priechod, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 2 stretnutia nepodmienečne od 15.mája 2019 podľa článku 45/2a DP za porušenie článku 45/1 DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-96  Zdenko  Sekáč, 1139568, FK Jasenie, DK udeľuje DS 4 týždne nepodmienečne od 15. mája 2019 podľa 49/2b DP za porušenie článku 49/1b DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-97  Tomáš Pažout, 1159396, FK Ľubietová, DK udeľuje DS 2 stretnutia  nepodmienečne od 15. mája 2019 podľa 45/2a DP za porušenie článku 45/1 DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-98  Patrik Daubner, 1225063, FK Harmanec, DK udeľuje DS 1 mesiac nepodmienečne od 15. mája 2019 podľa 49/2d DP za porušenie článku 49/1d DP s použitím článku 4/1 DP a článku 34/6 DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Ostatné:

D-I-99  Ivan Pinka, 1274973, FK Poniky, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 15. mája 2019 podľa 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-100  Maroš Bardejovský, 1249165, FK Osrblie, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 15. mája 2019 podľa 37/5 a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-101 DK berie na vedomie žiadosť hráča Jakuba Dupáka, 1213312, FK Polomka, o zmenu trestu a na základe článku 41/1,2 DP trest mení na podmienečný s termínom účinnosti do 15. augusta 2019. Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do MZF.

D-I-102 DK Berie na vedomie vyjadrenia hráča Adama Petríka, 1269468, FK Valaská, hlavného usporiadateľa Vendelína Štrbu a odborné stanovisko KR na základe ktorých upúšťa od udelenia DS menovanému hráčovi. Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do MZF.

D-I-103 DK Berie na vedomie vyjadrenia hráča Mateja Plieštika, 1210110, FK Valaská, hlavného usporiadateľa Vendelína Štrbu a odborné stanovisko KR a na základe ich vyjadrení udeľuje DS 2 stretnutia nepodmienečne od 15. mája 2019 podľa 48/2a DP za porušenie článku 48/1aDP. Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do MZF.

D-II-14 DK na základe odborného stanoviska KR v zmysle článku 10/1 DP ukladá DS upozornenie za nesplnenie Športovo-technických zásad Rozpisu súťaží, článok 5 (neumožnenie pozrieť videozáznam delegátovi zápasu po stretnutí). V prípade, že sa bude uvedený nedostatok opakovať DK pristúpi k prísnejšej sankcii. Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do MZF.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Zmeny v delegačnom liste  č. 22:

Valaská – Jasenie (Gemzický – Krupík, Telúch – Sitarčík)
Čierny Balog – Braväcovo (Telúch – Čutka, Bošeľa – Gemzický)
Poniky – Brusno (Baláž – Frehan)
Osrblie – Strelníky (Gajdoš – Krupík – Kotrán)
U19 Čierny Balog – Braväcovo (Čutka – Páleš)
Harmanec – Hronsek (Marček)
Horné Pršany – Selce B (Kalina)