Úradná správa č. 3, v Banskej Bystrici, 17.7.2020

Športovo – technická komisia – predseda Peter Mazúch

Na základe žiadosti ŠK OPL Poniky súhlasíme s odohratím ich domácich MFS v jesennej časti súťaže v sobotu s polhodinovým posunom neskôr oproti ÚHČ (ak bude ÚHČ napr. o 16,00 Poniky budú hrať o 16,30 hodine).

Oznamujeme futbalovým klubom, ktoré majú v súťažiach ObFZ svoje B družstvo dospelých, (Šalková, Selce-Baláže, Tatran Čierny Balog), že je potrebné predložiť na ŠTK súpisku A družstva, na ktorej by malo byť minimálne 15 hráčov, z ktorých budú môcť štartovať za B družstvo maximálne traja hráči v jednom majstrovskom stretnutí. Najneskorší termín potvrdzovania súpisiek bude v stredu 29. júla 2020 do 15,00 hodiny.

Komisia mládeže – predseda Zdenko Urva

Uzávierka prihlášok do mládežníckych súťaží ObFZ Banská Bystrica je stanovená do 15. júla 2020 do 24,00 hodiny.

Zoznam dosiaľ prihlásených družstiev:

Dorast U19:  Brusno B, Polomka, Badín, Hrochoť, Selce, Braväcovo.

Starší žiaci U15: Jakub, Badín, Brezno, Medzibrod, Poniky, Jasenie, Heľpa.

Mladší žiaci U13: Badín, Jakub, Slovenská Ľupča, Braväcovo, Partizán Čierny Balog, Brezno, Valaská, Podbrezová, Rakytovce, Sásová, Podkonice.

Prípravky U11: Brusno, Jupie FŠMH B, Šalková A, Šalková B, Ľubietová, Badín, Slovenská Ľupča, Selce, Bacúch, Braväcovo, Partizán  Čierny Balog A, Partizán Čierny Balog B, Valaská, Medzibrod, Priechod, Poniky, Nemecká, Podbrezová, Jasenie, Brezno, Rakytovce, Sásová A, Sásová B, Podkonice, Heľpa.

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Letný seminár rozhodcov a delegátov zväzu ObFZ BB sa uskutoční v Brezne (“na štadióne” Ladislava Novomeského 34) dňa 31. 7. 2020 začiatok o 15:45 hodine.

Všetkým R a DZ boli rozposlané pozvánky s programom a miestom konania prostredníctvom mailu.

Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť.

Žiadame R a DZ, ktorí vykonali zmenu osobných údajov ( OP, trvalý pobyt…) aby zmenu oznámili na mail obfzbb1@gmail.com sekretárovi zväzu, aby na pripravovaných dohodách s ObFZ boli už zaevidované správne údaje.

Upozorňujeme R a DZ že sa 1-2.8.2020 začína nový súťažný ročník a tak je nutné zaslať prípadné ospravedlnenia z delegácia najneskôr do pondelka 20.7.2020 12:00.

KR vyškolila nových R : Slavomír Pôbiš, Brezno Fučíkova 22, 0918 116  578,  slavo.pobis@gmail.com, Matúš Senček, BB Mlynská 143, 0917 259 700, matus.sencek@gmail.com, Matej Pavúk, Pohronská Polhora Pod Poľanou 35, 0948 076 550, orange.181@zoznam.sk, Jozef Pôbiš, Brezno Fraňa Kráľa 5, 0944 521 124, pobisjozef15@gmail.com, Patrik Rakyta, Malachov Ortútska cesta 152, 0950 629 449, rakytaka@gmail.com

R ktorý k nám prišiel z VSFZ : Martin Kačír, BB Tulská 85, 0904 858 507, mato.kacir@gmai.com

Matričná komisia – predseda Tomáš Tůma

Zoznam schválených prestupov v pôsobnosti ObFZ Banská Bystrica v letnom prestupovom termíne od 26. júna do 15. júla 2020:

Jakub Lenár (Mičiná-Dúbravica), Samuel Gerát (Jupie FŠMH-Dúbravica), Matúš Kapusta (Hronská Dúbrava-Dúbravica), Mário Harvan (Braväcovo-Polomka), Dominik Jahoda (Selce-Ľubietová), Peter Chabada (Michalová-Valaská), Matúš Vozár (Priechod-T. Č. Balog), Michal Bambura (Valaská-T. Č. Balog), Šimon Kupec (Valaská-T. Č. Balog), Adam Kapusta (Rakytovce-Poniky), Lukáš Palovič (Šalková-Poniky), Šimon Cibuľa (Part. Č. Balog-Hronec), Kristián Adamčák (Podbrezová-Hronec), Matej Ondík (Brezno-Hronec), Dalibor Pobožný (Part. Č. Balog-Hronec), Peter Šípoš (Valaská-Hronec), Martin Lapin (Bacúch-Hronec), Michal Náther (Brezno-Hronec), Marek Meškan (Bacúch-Hronec), Maroš Jagerčík (1. FK Horehron-Valaská), Jerguš Rosík (Jasenie-Brusno), Tomáš Kováčik (Jasenie-Brusno), Nikolas Kvačkaj (Podbrezová-Brusno), Radoslav Kuzma (Bacúch-Osrblie), Michal Pavlovský (Hronec-Osrblie), Patrik Ďurčík (Valaská-Osrblie), Richard Lupták (Rakytovce-Malachov), Michal Sitarčík (T. Č. Balog-Malachov), Peter Pikula (Malachov-Nemecká), Pavol Haviar (Medzibrod-Staré Hory), Lukáš Kučerák (Valaská-Osrblie), Jozef Kučerák (Podbrezová-Valaská), Adam Hricko (Podbrezová-Valaská), Ivan Bango (Jasenie-Staré Hory), Juraj Kocúr (Hronec-Beňuš), Tomáš Kvačkaj (Podkonice-Beňuš), Milan Račanský (Jakub-Valaská), Patrik Solivajs (Rakytovce-Malachov), Branislav Krajčír (Slovenská Ľupča-Horné Pršany), Bohuslav Krško (Selce-Horné Pršany), Peter Šulaj (Priechod-Horné Pršany), Robert Hejčík (Priechod-Horné Pršany), Miroslav Harvan (Polomka-Pohronská Polhora), Marek Melicher (Poltár-Slovenská Ľupča), Tomáš Klinec (Jakub-Slovenská Ľupča), Miloš Čermák (Selce-Riečka), Marián Krnáč (Staré Hory-Poniky), Jozef Turňa (Brezno-Beňuš), Marcel Patráš (Lučatín-Slovenská Ľupča), Matúš Vlček (Podbrezová-Pohronská Polhora), Jaroslav Faško (Part. Č. Balog-Pohronská Polhora), Dominik Andraščík (Hronsek-Riečka), Martin Kapusta (Sásová-Horné Pršany), Jakub Urva (MFK Dukla-Ľubietová), Radoslav Blaško (Badín-Ľubietová), Patrik Macko (Jupie FŠMH-Ľubietová), Dávid Senko (Bacúch-Braväcovo), Ladislav Vlček (Beňuš-Michalová), Marek Tešlár (DAC Dunajská Streda-Braväcovo), Stefan Pepinovič (Jakub-Harmanec), Emil Holko (Pohorelá-Braväcovo), Tomáš Gajda (Pohorelá-Braväcovo), Milan Makovník (MFK Dukla-Staré Hory), Jakub Butora (1. FK Horehron-Braväcovo), Lukáš Haviar (Medzibrod-Brusno), Marko Švantner (Part. Č. Balog-Braväcovo), Matúš Kupec (Part. Č. Balog-T. Č. Balog), Tomáš Koštiaľ (Partizán Č. Balog-T. Č. Balog), Andrej Bíreš (Hiadeľ-Harmanec), Jakub Zigo (Rakytovce-Brusno), Lukáš Švantner (Pohronská Polhora-Valaská), Lukáš Kumštár (Part. Č. Balog-T. Č. Balog).