Úradná správa č. 21, v Banskej Bystrici, 20.12.2019

POĎAKOVANIE ZA SPOLUPRÁCU

Oblastný futbalový zväz Banská Bystrica chce aj touto cestou poďakovať všetkým funkcionárom, trénerom, hráčom, rozhodcom, delegátom, novinárom a hlavne všetkým fanúšikom futbalu za spoluprácu a porozumenie v uplynulom kalendárnom roku a zároveň im zaželať príjemné a radostné prežitie Vianočných sviatkov a do nového roku 2020 veľa zdravia, šťastia, pohody a spokojnosti ako aj športových a osobných úspechov.

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

ŠTK bude v januári 2020 organizovať  zimný halový turnaj dospelých „O pohár predsedu ObFZ Banská Bystrica“. Záujemcov o tento turnaj žiadame o prihlásenie sa na mail sekretariátu (obfzbb1@gmail.com) do 31. decembra 2019.  Počet účastníkov bude obmedzený, preto skôr prihlásení budú uprednostnení. V prípade účasti na turnaji bude zúčastneným družstvám nahraté do mesačnej zbernej faktúry za január 2020 štartovné vo výške 30 €. Termín konania turnaja bude 11. januára 2020 v telocvični na Magurskej pre futbalové kluby z okresu Banská Bystrica a 18. januára 2020 v mestskej hale v Brezne, pre futbalové kluby z okresu Brezno. Následne by sa 19. januára uskutočnil finálový turnaj (najlepší z oboch turnajov) v mestskej hale v Brezne.

Účastníci turnaja budú zverejnení po uzávierke prihlášok v prvej januárovej úradnej správe ObFZ BB. Zároveň budú klubom zaslané aj propozície turnaja s presným rozpisom stretnutí.

Takisto aj komisia mládeže bude organizovať zimné halové turnaje vo všetkých vekových kategóriách. Tu platí to isté, čo pri turnaji dospelých, t.j. termín uzávierky prihlášok bude 31. decembra 2019, prihlásenie sa na turnaj treba zaslať na mail ObFZ aj s uvedením vekovej kategórie prihláseného družstva, uprednostnení budú kvôli obmedzenej kapacite telocvične skôr prihlásení účastníci. Jediný rozdiel oproti turnaja dospelých bude, že pri mládeži sa nebude platiť štartovné.

Termíny a miesta konania mládežníckych turnajov sú:

Starší žiaci: 16. február 2020 – telocvičňa Nemecká,

mladší žiaci: 8. február 2020 – telocvičňa Nemecká,

prípravky: 26. január 2020 – telocvičňa Nemecká (v prípade väčšieho počtu prihlásených družstiev by bol zároveň aj druhý turnaj v športovej hale  v Slovenskej Ľupči),

dorast:  8. marca 2020 Banská Bystrica – telocvičňa na Magurskej.

Zatiaľ sú prihlásení účastníci:

Dospelí: Ľubietová, Harmanec, Strelníky, Beňuš, Slovenská Ľupča A, Slovenská Ľupča B, Tajov, Braväcovo, Valaská, Hronec, Tatran Čierny Balog, Pohronská Polhora, Horné Pršany

Dorast: Badín, Ľubietová.

Starší žiaci: Braväcovo, Badín, Ľubietová, Bacúch, Selce, Brusno

Mladší žiaci: Podkonice, Slovenská Ľupča, Jakub, Braväcovo, Badín, Ľubietová, Selce, Brusno, Partizán Čierny Balog, Valaská.

Prípravky: Polomka, Podkonice, Slovenská Ľupča, Jakub, Braväcovo, Badín, Ľubietová, Selce, Brusno, Partizán Čierny Balog A, Partizán Čierny Balog , Valaská..