Úradná správa č. 2, v Banskej Bystrici, 19.7.2019

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

D-II-1 DK berie na vedomie podanie OFK Slovan Valaská k výške odstupnému za prestup hráča Miloslava Janíka, 1331772, do FK Hronec. DK ukladá futbalovému klubu TJ ŠK Hronec doplatiť čiastku 250 € v zmysle článku 37/2 RaPP v termíne do 29. júla 2019. Kópiu dokladu o uhradení žiadame predložiť na sekretariát ObFZ do 31. júla 2019 do 13,00 hodiny. V prípade nedodržania termínu bude DK postupovať podľa článku 64/4 DP.

Komisia rozhodcov – predseda  Erik Gemzický

Upozorňujeme R a DZ na povinnosť čo najskôr uhradiť ročný členský poplatok. Údaje o platbe získate vygenerovaním faktúry vo svojom ISSF profile – časť „Moje členské poplatky“ (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol). Zároveň v prípade ak R alebo DZ skončí platnosť registračného preukazu, je potrebné si ho individuálne vyžiadať prostredníctvom svojho profilu v ISSF (Môj profil – Elektronická podateľňa – Žiadosť o vydanie registračného preukazu „sám pre seba“ – Zaslať žiadosť). Bez splnenia uvedených povinností Vám ISSF neumožní zúčastniť sa akéhokoľvek MFS.

Na oficiálnej webovej stránke SFZ sú zverejnené aktuálne zmeny PF platné od 1.6.2019, nájdete ich v nasledovnom linku.

Letný seminár R a DZ sa uskutoční v piatok 02. 08. 2019 o 15.15 hod. v budove  ObFZ BB, účasť na seminári je nutná na zaradenia na NL pre súťažný ročník 2019/2020. Pozvánka a program LS bude frekventantom zaslaná v najbližších dňoch elektronickou poštou

Matričná komisia – predseda Tomáš Tůma

Zoznam schválených prestupov v pôsobnosti ObFZ Banská Bystrica v letnom prestupovom termíne od 26. júna do 15. júla 2019:

Matej Trnik (Bacúch-Osrblie), Matej Brada (MFK Dukla-Jasenie), Patrik Pustaj (Podbrezová-Polomka), Ivan Danislav (Belá Dulice-Polomka), Stanislav Kršák (Part.Č.Balog-Hronec), Miloslav Janík (Valaská-Hronec),Dominik Demeter (Podbrezová-Brusno), Milan Gregor (Podkonice-Lučatín), Patrik Chromek (Jupie-Brusno), Peter Alberty a Juraj Hrabovský (obaja Polomka-Beňuš), Patrik Kubaský (FK Horehron-Ppolomka), Mário Harvan (Polomka-Braväcovo), Samuel Lupták a Juraj Martiník (obaja Podbrezová-Jasenie), Samuel Demeter (Podbrezová-Brusno), Šimon Kupec (Tatran Č.Balog-Valaská), Adam Gazdík a Peter Spodniak (obaja Slovenská Ľupča-Hiadeľ), Lukáš Mesík (Rakytovce-Lučatín), Peter Sokol (Medzibrod-Lučatín), Tomáš Giertl (Beňuš-Hronec), Tomáš Černík (Rakytovce-Brusno), Filip Šávolt (Šalková-Brusno), Patrik Pafko (FK Poprad-Brusno), Marek Dzurman (Brezno-Jasenie), Ivan Krajči (Brezno-Valaská), Tomáš Vavro (Nedožery-Harmanec), Matej Kopic (Selce-Harmanec), Martin Kalman (Pohorelá-Heľpa), Roman Puška (Nemecká-Valaská), Andrej Ľuptovčiak (Bacúch-Slovenská Ľupča),  Peter Petrík (Brusno-Slovenská Ľupča), Ivan Pipich a Miroslav Bartoš (obaja Medzibrod-Slovenská Ľupča), Tomáš Pažout (Ľubietová-Slovenská Ľupča), Martin Šagát (Slovenská Ľupča-Brusno), Robert Spodniak (Pliešovce-Nemecká), Adrián Vízner (Šalková-Poniky), Patrik Piliar (Valaská-Osrblie), Michal Gašperan (Podkonice-Slovenská Ľupča), Peter Valach (Ľubietová-Staré Hory), Lukáš Turan (Litava-Nemecká), Jozef Brienik (Pribiš-Brusno), Vladimír Giertl (Badín-Slovenská Ľupča), Roland Sojak (Nemecká-Brusno), Roman Švantner (Pohronská Polhora-Jasenie), Ján Pavlík, Andrej Bíreš, Tomáš Handzuš, Peter Kostúr (všetci štyria Králiky-Hiadeľ), Christián Slabecius (Brusno-Nemecká), Andrej Šimko (Podkonice-Ľubietová), Milan Belko (Brezno-Beňuš), Michal Vlček (Pohronská Polhora-Michalová),   Radoslav Pacera (Valaská-Osrblie), Peter Nesteš (Riečka-Lučatín), Viktor Kolenička (Jupie-Poniky), Michal Trnavský a Milan Krupa (obaja Michalová-Pohronská Polhora), Jakub Ridzoň (Podbrezová-Pohronská Polhora), Dušan Poláček (Nemecká-Osrblie), Milan Lakomčík (Slovenská Ľupča-Ľubietová), Marek Sliacky (Jupie-Riečka) a Ján Koľaj (Beňuš-Braväcovo).