Úradná správa č. 19, v Banskej Bystrici, 15.11.2019

Správy zo sekretariátu

Upozorňujeme futbalové kluby, že činnosť sekretariátu ObFZ Banská Bystrica bude v dňoch 22. novembra 2019 až 8. decembra 2019 pre čerpanie dovolenky obmedzená. Sekretariát bude zavretý a nefunkčný, preto svoje prípadné požiadavky a otázky adresujte výlučne na mailovú adresu zväzu (obfzbb1@gmail.com), ktorá bude funkčná priebežne aj počas čerpania dovolenky.

Z tohto dôvodu vyjde aj najbližšia Úradná správa ObFZ Banská Bystrica až v piatok 13. decembra 2019.

Čerpanie kreditov pre mládežnícke družstvá

Pripomíname klubovým manažérom koniec čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť nakupovať na futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019. Žiadame Vás aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky, nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže a sme presvedčení, že tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom u viac ako 15 partnerov na futbalnet.shop.

Prehľad nevyčerpaných prostriedkov futbalových klubov ObFZ Banská Bystrica ku 14. novembru 2019:

ŠK Heľpa 604,49 €; FK Jasenie 628,10 €; FK Brusno – Ondrej 687,40 €; OFK Slovenská Ľupča 27,15 €.

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

ŠTK plánuje, po vlaňajšom dobrom ohlase od futbalových klubov, koncom januára 2020 zorganizovať  zimný halový turnaj dospelých „O pohár predsedu ObFZ Banská Bystrica“ v telocvični ZŠ na Magurskej ulici. Záujemcov o tento turnaj žiadame o prihlásenie sa na mail sekretariátu (obfzbb1@gmail.com) do konca kalendárneho roka 2019. V prípade záujmu klubov aj z Breznianskeho okresu by sa turnaj paralelne zorganizoval aj v hale v Brezne.

ŠTK v spolupráci s komisiou mládeže bude aj tohto roku organizovať halové turnaje mládeže vo všetkých vekových kategóriách vrátane dorasteneckej, predpokladáme, že v niektorých kluboch dajú dokopy 6-8 dorastencov, ktorí by sa mohli turnaja zúčastniť, hoci nemajú súťažne prihlásené družstvo v žiadnej súťaži pre ich nízky počet. Predpokladaný termín uzávierky prihlášok na zimné turnaje bude 15. januára 2020. Akceptované budú prihlášky zaslané mailovou poštou na adresu sekretariátu zväzu (obfzbb1@gmail.com). Žiadame futbalové kluby, aby dodržali termín prihlasovania sa, aby sme mohli včas zabezpečiť telocvičňu (podľa počtu prihlásených) a s dostatočným časovým predstihom pripraviť organizáciu turnaja.