Úradná správa č.18, Banská Bystrica, 11.11.2011

Správy ŠTK – predseda Milan Mecele

1. Schvaľujeme výsledky MFS dospelých po jesennej časti súťažného ročníka 2011/2012. Uverejňujeme konečné tabuľky a najlepších strelcov jednotlivých súťaží:

Najlepšími strelcami po jesennej časti sú: Matej Parobek (Jasenie) – 12 gólov, Pavol Zlevský (Lučatín) – 10 gólov, Ľuboš Cibuľa (Hronec), Miroslav Rýs (Harmanec), Leonard Luprák (Braväcovo) a Ivan Čutka (Osrblie) – všetci dali po 9 gólov.

Mužstvu FK Šalková B budú po skončení súťaže odpočítané 3 body za disciplinárne previnenie.

Najlepšími strelcami po jesennej časti sú: Tomáš Rosina (Nemecká) – 12 gólov, Ľubomír Macko (Šalková B) a Daniel Balon (Tajov) – obaja dali po 11 gólov, Peter Kohár (Riečka)  a Marek Balík (Hiadeľ) – obaja dali po 10 gólov.

Najlepšími strelcami po jesennej časti sú: Milan Šajgalík (Beňuš) – 13 gólov, Tomáš Magura (Šumiac) – 12 gólov, Miroslav Meškan (Valaská) – 11 gólov.

Tabuľky mládežníckych súťaží budú uverejnené v budúcej úradnej správe.

2. ObFZ Banská Bystrica – komisia mládeže v spolupráci s Obecným úradom Závadka nad Hronom usporiada dňa 17. decembra 2011 halový turnaj prípraviek futbalových klubov o Vianočný pohár. Turnaj sa uskutoční v športovej hale v Závadke nad Hronom, zúčastneným družstvám bude k dispozícii aj krytá plaváreň. Záväzné prihlášky do súťaže je potrebné zaslať na sekretariát ObFZ najneskôr do 10. decembra 2011. 

Správy DK – predseda Július Kliment

D-I-58 Kvoriak Ján 840713 FK Heľpa 1 stretnutie nepodmienečne od 2. novembra 2011 podľa 1-5a.

D-I-59 Štúber Matej 910522 FK Heľpa 1 stretnutie nepodmienečne od 2. novembra 2011 podľa 1-5a.

D-I-60 Mokroš Matej 840716 FK Lučatín 4 stretnutia nepodmienečne od 9. novembra 2011 podľa 1-3b.

D-I-61 Batis Andrej 910928 FK Heľpa 1 stretnutie nepodmienečne od 9. novembra 2011 podľa 1-1/1a + zmena trestu 1 stretnutie podmienečne na 1 stretnutie nepodmienečne (D-I-23) – spolu 2 stretnutia nepodmienečne. Poplatok 7 € uhradiť v lehote do 23. novembra 2011.

D-I-62 Cholvádt Ivan 901216 FK Pohronská Polhora 6 stretnutí nepodmienečne od 2. novembra 2011 podľa 1-6/3a.

D-II-9 DK napomína FK Pohronská Polhora a udeľuje mu pokutu vo výške 40 € za neprístojnosti po MFS 2. triedy skupiny B Michalová – Pohronská Polhora dňa 23. októbra 2011. Pokuta už bola uhradená po zasadaní komisie.

D-I-63 Magura Tomáš 920314 FK Šumiac 1 stretnutie nepodmienečne za 4 ŽK od 9. novembra 2011. Poplatok 7 + 7 € uhradiť v lehote do 23. novembra 2011.

D-I-64 Bednár Ján 730901 FK Králiky 1 stretnutie nepodmienečne od 9. novembra za 4 ŽK.

D-II-10 DK zastavuje dňom 9. novembra 2011 činnosť FK Šumiac za neuhradenie pokuty, udelenej pod bodom D-I-48 v Úradnej správe č. 16 (Magura Matúš 7 + 7 €). zo dňa 26. októbra 2011.

D-I-65 DK podľa čl. 18 DP upúšťa od potrestania asistenta trénera FK Staré Hory Milana Filipa 650323.

Dôvod jeho vykázania z lavičky nebol preukázateľný.

D-I-66 DK dňom 2. novembra 2011 po objasnení všetkých okolností uvoľňuje činnosť hráčovi FK Pohronská Polhora Michalovi Ružičkovi 910708.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.