Úradná správa č.  16, v Banskej Bystrici, 16.10.2020

Športovo – technická komisia – predseda Peter Mazúch

1.Vzhľadom na ostatné protipandemické opatrenia centrálnych orgánov SR s okamžitou platnosťou prerušujeme do odvolania všetky majstrovské súťaže (dospelí, mládež) v riadení ObFZ Banská Bystrica.

Týka sa to aj odložených, nariadených, dohodnutých aj všetkých dohrávaných stretnutí od 13. 10. 2020 – vrátane, odkedy platí zákaz zhromažďovania sa viac ako 6 osôb.

2.Berieme na vedomie podnet delegáta zväzu z MFS I. triedy 11. kolo Valaská – Heľpa a postupujeme ho na DK:

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie  na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b,1,2  DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-33 Ján Štubian, 1208943, FK Strelníky, s prerušením podľa článku 17/8 DP od 14. októbra 2020. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-34 Michal Komora, 1275698, FK Jasenie, s prerušením podľa článku 17/8 DP od 14. októbra 2020. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-35 Marek Giertl, 1275067, FK Heľpa, podľa článku 37/5a DP 1 stretnutie nepodmienečne s prerušením podľa článku 17/8 DP od 14. októbra 2020. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-36 Roman Sečkár, 1184715, FK Malachov, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 2 týždne nepodmienečne s prerušením podľa článku 17/8 DP od14. októbra 2020 podľa článku 48/2b DP za porušenie článku 48/1c DP.  Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-II-12 DK berie na vedomie splnenie požiadavky futbalovým klubom Družstevník Dúbravica, uvedenej v úradnej správe číslo 15 zo dňa  9. októbra 2020 pod uznesením D-II-11 bez udelenia disciplinárnej sankcie.

D-II-13 FK Osrblie, DK na základe podnetu delegáta zväzu, z MFS I. triedy 10. kolo Osrblie – Jasenie udeľuje v zmysle článku 12/6 DP pokutu vo výške 50 € pre FK Partizán Osrblie za nekvalitné vyhotovenie videozáznamu v zmysle Rozpisu majstrovských futbalových súťaží ObFZ Banská Bystrica, časť Športovo – technické zásady, body 1,2, a 3 (spôsob vyhotovenia videozáznamu). Pokuta + poplatok 10 € za prerokovanie boli zahrnuté do MZF.

DK berie na vedomie podnet delegáta zväzu z MFS I. triedy 11. kolo Valaská – Heľpa bez udelenia disciplinárnej sankcie (vzhľadom na miesto konania zápasu mimo Valaskej).

D-I-37 Ivan Zelený, 1277872, FK Tatran Čierny Balog B, DK berie na vedomie žiadosť menovaného o odpustenie zostatku trestu. DK podľa článku 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie  (1 stretnutie) so skúšobnou dobou do 31. mája 2021. Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do MZF.

Prerušenie nevykonaných disciplinárnych sankcií v súlade s nariadením vlády a článku 17/8 DP od 14. októbra 2020:

Michal Adamovič, 1374925, FK Hronec;

Peter Belko, 1119617, FK Mičiná;

Filip Slabecius, 1280790, FK Jasenie;

Samuel Ternuščák, 1275911, FK Slovenská Ľupča;

Richard Ševčík, 1118012, FK Tajov;

Milan Kováč, 1436032, tréner FK Nemecká.

Najbližšie zasadnutie DK bude pred začiatkom jarnej časti súťažného ročníka 2020/2021.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81 odstavec 1 DP).