Úradná správa č. 16, v Banskej Bystrici, 25.10.2019

Čerpanie kreditov pre mládežnícke družstvá

Pripomíname klubovým manažérom koniec čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť nakupovať na futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019. Žiadame Vás aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky, nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže a sme presvedčení, že tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom u viac ako 15 partnerov na futbalnet.shop.

Prehľad nevyčerpaných prostriedkov futbalových klubov ObFZ Banská Bystrica ku 24. októbru 2019:

OFK Slovenská Ľupča 452,00 €; ŠK Heľpa 604,49 €; FK Jasenie 628,10 €; FK Brusno – Ondrej 1 087,40 €; FK Sokol Braväcovo 128,70 €; TJ Tatran Čierny Balog 43,10 €.

Školenie trénerov

Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK SsFZ organizuje v termíne 30.11.2019 – 24.02.2020 v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (pre trénerov bez trénerskej licencie). Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.11.2019.  Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia a na stránke ssfz.sk – aktuality

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS II. triedy skupiny A 13. kolo Mičiná – Šalková B dňa 30. októbra 2019 (streda) o 17,30 hodine na ihrisku FK Šalková. Stretnutie 26. kola Šalková B – Mičiná sa odohrá 20. júna 2020 (sobota) na ihrisku v Mičinej.

Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS II. triedy skupiny B 12. kolo Tatran Čierny Balog B – Polomka dňa 9. mája 2020 (sobota) o 16,30 hodine.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-38 Ján Gajdoš, 1151508, FK Hronec, od 23. októbra 2019. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-39 Tomáš Vetrák, 1101170, FK Osrblie, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 1 stretnutie nepodmienečne od 23.októbra 2019  podľa článku 45/2a DP za porušenie článku 45/1 DP.  Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-i-41 Blažej Špaňo, 1151017, FK Osrblie, DK udeľuje DS 2 stretnutia nepodmienečne od 16. októbra 2019 podľa článku 48/2a DP za porušenie článku 48/1b DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Ostatné:

D-I-40 Matúš Malček, 1171473, FK Nemecká, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 23. októbra 2019 podľa článku 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Najbližšie zasadnutie DK bude v stredu 30. októbra 2019 od 13,00 hodiny.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Zmeny DL.13: 1. trieda: Brusno – Osrblie (Höhn – Baláž, Frehan – Sitarčík); Valaská – Nemecká (Gajdoš – Telúch, Jurčák – Kotrán);

  1. trieda skupina A: Šalková B – Mičiná (Čupka za Kamenca);
  2. trieda skupina B: Michalová – T. Č. Balog B (Čupka za Koštiala, DZ-Marček);

Žiaci U13 U12 : Podbrezová – Rimavská Sobota (Čupka za Sojku).