Úradná správa č. 15, v Banskej Bystrici, 17. 10. 2014

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

1.) ŠTK súhlasí po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohraním MFS 2. triedy skupiny A 12. kolo Ľubietová – Hiadeľ dňa 19. októbra 2014 (nedeľa) o 14,00 hodine na ihrisku v Hiadli. Stretnutie 27. kola v jarnej časti súťaže sa odohrá dňa 7. júna 2016 na ihrisku v Ľubietovej.

2.) Kontumujeme MFS 2. triedy skupiny A 15. kolo FK Tajov – FK Ľubietová podľa článku SP 100/e (počet hráčov hostí klesol pod stanovený limit). Priznávame 3 body a výsledok dosiahnutý na ihrisku (5 : 0) ponechávame v platnosti.

3.) Na základe zápisu o stretnutí postupujeme na DK vyriešenie incidentu v MFS 2. triedy skupiny B 9. kolo Pohorelá – Michalová.

4.) ŠTK plánuje začiatkom marca 2015 zimný turnaj dospelých o Pohár predsedu ObFZ BB. Turnaj by sa odohral na umelej tráve v Radvani, preto žiadame záujemcov zo strany FK, aby v prípade záujmu a účasti na turnaji sa nahlásili najneskôr do 14. novembra 2014, aby sa včas stihla zaistiť hracia plocha a v prípade väčšieho množstva záujemcov by sa turnaj mohol odohral aj počas dvoch víkendov.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

D-II-13 DK žiada FK Ľubietová o predloženie lekárskych potvrdení hráčov, ktorí odstúpili zo stretnutia 2. triedy skupiny A 15. kolo Tajov – Ľubietová. Potvrdenia treba predložiť v termíne najneskôr do 22. októbra 2014.

D-I-58 Ján Spáč, rozhodca, DK žiada komisiu rozhodcov o vyjadrenie k nedostaveniu sa R na MFS 2. triedy skupiny B 9. kolo Pohorelá – Michalová dňa 11. októbra 2014..

D-I-59 Ivan Gromus 1211045 FK Hronec, podľa článku 49/1b DP udeľuje DK disciplinárne opatrenie (DO) 3 stretnutia nepodmienečne od 8. októbra 2014. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-60 Peter Jendral 691208 vedúci mužstva FK Hronec, podľa článku 53/3b DP udeľuje DK DO zastavenie činnosti vedúceho mužstva na 4 stretnutia nepodmienečne od 15. októbra 2014 za administratívne pochybenie v zápise o stretnutí. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-II-14 DK podľa článku 64/1a DP udeľuje pokutu pre FK Hronec vo výške 30 € za porušenie ustanovení Pravidiel futbalu a Súťažného poriadku. Pokuta bola zahrnutá do MZF.

DK žiada komisiu rozhodcov o vyjadrenie sa k administratívnemu pochybeniu rozhodcov v stretnutiach FK Hronec v 6., 8. 9. a 10. kole prvej triedy..

D-II-15 DK predvoláva na deň 22. októbra 2014 o 15,00 hodine z MFS 2. triedy skupiny B 9. kolo Pohorelá – Michalová:

FK Pohorelá : Maroš Siman 12164850 (kapitán mužstva), Jozef Cuper 620603 (vedúci mužstva), Milan Sliz 661023 (hlavný usporiadateľ),

FK Michalová : Martin Sitarčík 1171219 (kapitán mužstva), Marián Kupec 580811 (vedúci mužstva),

Rozhodcov stretnutia: Maroš Krupík 1067227 a Peter Mereš 1246268.

DK žiada podľa článku 44 DP funkcionárov FK Pohorelá o nahlásenie mena a adresy diváka, ktorý inicioval incident s hráčom hostí v termíne do 22. októbra 2014.

Proti rozhodnutiu DK je možné podať odvolanie do 7 dní od uverejnenia v úradnej správe ObFZ resp. v systéme ISSF za podmienok, uvedených v článku 80 až 85 DP. Proti rozhodnutiu podľa článku 37 odstavec 3, 5 a 8 odvolanie nie je prípustné.

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

Predvolávame na deň 22. októbra 2014 o 15,00 hodine rozhodcu Jána Spáča.

Delegačný list č. 13

I. trieda 12. kolo 26. 10. 2014 o 14,00

Valaská – Hronec (Krupík – Auxt, Mereš – Prochádzka)
Nemecká – Lučatín (Palider – Dorčiak, Hikker – Uhrín)
Strelníky – Selce (Sáliš – Kubančík, Zeman – Kotrán)
Brusno B – Podkonice SO (Auxt – Mereš, Páleš – Piar)
Poniky – Braväcovo (Majer M. – Majer F., Rumanovský – Kosec)
Jakub – T. Č. Balog (Bulla – Petrík, Majer I. – Pecník)
Osrblie – Jasenie SO (Mišány – Legíň, Vozár – Sitarčík)

II. trieda skupina A 12. kolo 26. 10. 2014 o 14,00

ŠKM Savon BB – Hronsek 10,30 (Ivanič P. – Marček T., Páleš)
Malachov – Šalková B (Vozár – Kalina)
Dúbravica – Mičiná (Páleš – Ondrejka)
Hiadeľ – Riečka (Marček T. – Polievka)
Horné Pršany – Ľubietová (Gajdoš – Ivanič A.)
Harmanec – Králiky (Dírer – Mišány)
Tajov – Staré Hory (Marček J. – Slabej)

Dohrávka:

15. kolo: Králiky – Tajov 2. 11. 2014 o 13,30 (Auxt – Dorčiak, Krupík – Sitarčík)

Mládežnícke stretnutia:

I. trieda starší žiaci 9. kolo 26.10.2014

Sásová – Hrochoť SO 10,30 (Polievka)
Jasenie – Valaská 10,30 (Pančík)
Priechod – Šalková 12,00 (Ivanič A.)

 Stretnutia riadené SsFZ:

III. liga dorast skupina JUH 13. kolo 25.10. o 14,00

Braväcovo – T. Č. Balog (Gemzický – Dorčiak)

III. liga SŽ a MŽ 13. kolo 25.10. o 10,00/12,00

Partizán Čierny Balog – Kremnica (Gemzický)
Slovenská Ľupča – Sliač o 12,00 (Petrík)

Regionálna liga žiačok STRED skupina B 5. turnaj 26.10. 2014 v Selciach

09.00: Selce – Žiar (Rumanovský)
10.00: L. Mikuláš – Ružomberok (Rumanovský)
11.05: Selce – L. Mikuláš (Rumanovský)
12.00: Žiar – Ružomberok (Legíň)
13.05: Žiar – L. Mikuláš (Legíň)
14.00: Selce – Ružomberok (Legíň)