Úradná správa č.  11, v Banskej Bystrici, 24.09.2020

Správy zo sekretariátu:

  1. Oznamujeme futbalovým klubom, že na našej stránke ObFZ BB ako aj na stránke futbalnetu a SFZ bol zverejnený aktuálny Manuál a usmernenie k organizácii tréningového procesu, priateľských a súťažných stretnutí amatérskeho a mládežníckeho futbalu v nadväznosti na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19 (https://futbalsfz.sk/sfz-usmernenie-k-organizacii-treningoveho-procesu-a-zapasov-amaterskeho-futbalu-i-mladeze/).

Športovo – technická komisia, Komisia mládeže – predseda Peter Mazúch

  1. Kontumujeme neodohrané MFS II. triedy 8. kolo Šalková B – T.Č.Balog B podľa článku 82/1b SP (domáci na stretnutie nenastúpili). Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Tatran Čierny Balog. Prípad odstupujeme na DK.
  2. Na základe podnetu KR nariaďujeme odohrať MFS:

– I. triedy 9. kolo Braväcovo – Brusno dňa 25.9.2021 o 16:00 hod. (sobota) na ihrisku FK Braväcovo

– II. triedy 9. kolo T.Č.Balog B – Tajov dňa 25.9.2021 o 16:00 hod. (sobota) na ihrisku FK T.Č.Balog.

  1. Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS 3. kolo I. triedy st. žiakov U15 Jakub – Badín dňa 30.9.2021 o 16.00 hod. na ihrisku FK Jakub.
  2. ŠTK na základe zistených okolností vyhodnotila námietku FK Hiadeľ za neoprávnený štart hráča Lukáša Švantnera v MFS P.Polhora – Hiadeľ za neopodstatnenú. Okrem iného námietka FK Hiadeľ neobsahovala všetky náležitosti (presné definovanie námietky) a predloženie dôkazov na svoje tvrdenie. Zároveň dávame FK Hiadeľ do pozornosti čl. 49 SP a čl. 9/1 Rozpisu súťaže – Preverenie oprávnenosti štartu hráčov v MFS. Odstupujeme R MFS Jozef Pôbiš, 1231438 na KR za neuvedenie výsledku konfrontácie v zápise o stretnutí. Odstupujeme TJ Slovan Pohronská Polhora na DK za nepredloženie videozáznamu z uvedeného MFS.
  3. Dôrazne upozorňujeme klubových manažérov ISSF, aby si nahrávali nominácie na stretnutie bezodkladne pri uskutočnení zápasov, hlavne v kategórií prípraviek a mladších žiakov (kde je nastavený „Rozhodca/Laik“) z dôvodu, že bez nahratých nominácií obidvoch družstiev sa nedá uzavrieť daný zápis a ISSF potom eviduje MFS ako neodohraté.
  4. Oznamujeme klubom, ktoré majú svoje družstvá v kategórií prípraviek a ml. žiakov, že zápisy môže  manažér domáceho mužstva ako „Rozhodca/Laik“ vypisovať a uzatvárať sám.  Postup je nasledovný: manažér domáceho mužstva sa prihlási do ISSF, klikne si na konkrétny zápas, nastaví sa ako rozhodca/laik, uzavrie nomináciu domácich, hostí a v časti zápis vypíše kolónky označené červenou hviezdičkou a vypíše strelcov gólov s príslušnou minútou. Na záver dá priebežne uložiť. Zároveň upozorňujeme kluby, že pokiaľ posielajú výsledky na sekretariát ObFZ BB, aby uvádzali strelcov gólov obidvoch mužstiev s uvedenou minútou streleného gólu a mali kompletné nominácie nahraté v ISSF (hráči, vedúci mužstva).

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

D-2-7 DK v zmysle čl. 10/1,2 DP upozorňuje FK Mičiná na presné dodržiavanie podmienok vyhotovenia videozáznamu v súlade so športovo-technickými zásadami uvedenými v Rozpise MFS ObFZ BB. V prípade opakovania sa zistených nedostatkov bude DK postupovať v zmysle č. 12 DP.

Ostatné:

DK pokračuje v konaní pod D-1-29 a opätovne predvoláva na 29.9.2021 o 14:30 hod.

– Zdenko Binder, 1143655, FK Mičiná – kapitán

– Matúš Senček, 1433945, AS1 MFS

Upozorňujeme predvolaných, že účasť na rokovaní DK je nutná podľa čl. 71/6 DP. V prípad neúčasti bude DK postupovať na základe čl. 75/1,2 DP (poriadková pokuta)

Najbližšie zasadnutie DK bude 29.9.2021 o 13:00 hod.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81/1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Zmeny DL č. 9

15:00 Osrblie – Nemecká – (Žubor, J. Pôbiš, S. Pôbiš)

25.09.2021 16:00 Braväcovo – Brusno – (Gemzický, Roštár, Palider – Mikloš)

Polomka – Riečka – (Chládek, Kalina)

Mičiná – P. Polhora – (Šimko, Jurčák, Rosenberger)

26.09.2021 10.00 Podbrezová -Žiar U 12,13 – staré ihrisko Brezno (J. Pobiš, Krupík)