Možnosť verejne pripomienkovať rozpočet mesta majú Banskobystričania ako jedni z prvých na Slovensku. 

Banská Bystrica prevzala do praxe ďalšie z odporúčaní, ktoré vyplynuli z auditu mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko (TIS) uskutočneného v marci minulého roka. To hovorí, že mesto by malo „realizovať pred schvaľovaním rozpočtu informačnú kampaň o rozpočte, príjmoch, výdavkoch a možnostiach verejnosti návrh rozpočtu pripomienkovať.“ Na stretnutí s primátorom Petrom Gogolom bude mať 26. októbra verejnosť možnosť prerokovať návrh rozpočtu mesta na roky 2013-2015, oboznámiť sa s pravidlami rozpočtovania a prípadne ho aj pripomienkovať.

Stretnutie bude prebiehať podobne ako pracovné rokovania s poslancami. „Predstaví sa im z čoho pozostáva rozpočet, predstavia sa priority mesta,“ hovorí ekonomický námestník mestského úradu Branislav Slaný, ktorý bude na stretnutí s občanmi taktiež prítomný.

Slaný dodáva, že už teraz má verejnosť možnosť sa podieľať na prerozdeľovaní verejných financií prostredníctvom účasti na občianskych radách jednotlivých mestských častí. Tie dostávajú 1,5 eura na občana a ďalších 30 000 eur na stavebnú údržbu.

Občania zatiaľ nemajú priamy dosah na rozdelenie financií, jedno z odporúčaní však pripúšťa aj túto možnosť. Mesto sa zaviazalo do budúcnosti vyčleniť určitú sumu, ktorú by občania delili podľa svojich priorít. Najprv však bude nutné vytvoriť pravidlá tohto procesu.