Quantcast

Obyvatelia nad 15 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom v Banskej Bystrici, ale aj banskobystrickí študenti môžu rozhodnúť o tom, ktoré z dvanástich návrhov budú realizované z participatívneho rozpočtu. Hlasovanie potrvá v období medzi 22. marcom až 14. aprílom 2016.

druhe-forum-2016 na webHlasovací proces bude zahájený na druhom diskusnom fóre v utorok 22. marca o 17.00 hodine vo Veľkej sieni mestského úradu. Počas následujúcich päťnástich pracovných dní bude možné o návrhoch hlasovať už tradične do prenosnej schránky umiestnenej v klientskom centre mestského úradu.

Okrem možnosti hlasovania Banskobystričanov je oproti minulým rokom novinkou umožnenie hlasovania osobám s prechodným pobytom v Banskej Bystrici a taktiež študentom, ktorí v meste pod Urpínom študujú. Potrebné je teda preukázanie  trvalého pobytu dokladom totožnosti, resp. prechodného pobytu relevantným dokladom. Študenti sa preukážu potvrdením o štúdiu v Banskej Bystrici.

Podľa Štatútu participatívneho rozpočtu môže participant prideliť svoj hlas maximálne štyrom návrhom. Jednému návrhu je možné prideliť maximálne jeden hlas,uvádza Miroslav Šimkovič, člen Koordinačnej rady Participatívneho rozpočtu pre Banskú Bystricu.

Obyvatelia môžu rozhodnúť o týchto dvanástich návrhoch:

1. Enviro ruka v ruke s kultúrou,

2. Finančné vzdelávanie verejnosti,

3. Hudba v obraze,

4 .Komunitná bylinková záhradka,

5. Kurz rodičovských zručností,

6. Laskomerské singletraily – špeciálne terénne chodníčky pre horských cyklistov,

7. Nadchnime sa pre nové, učme sa navzájom,

8. Projekt Leto – Kultúra pre ľudí 2016,

9. Relax zóna,

10. Stavajme si mesto spolu,

11. Šport pre všetkých,

12. Záhradka pre Uhlisko.

Podrobné informácie o návrhoch sú zverejnené na webovej stránke participatívneho rozpočtu mesta Banská Bystrica.