Predsedovia samosprávnych krajov chcú o problémových témach rokovať s ministrami zodpovednými za jednotlivé oblasti.

foto: vucbb.sk

Za kritickú označili počas septembrového zasadnutia Združenia SK 8 v Banskej Bystrici situáciu na cestách II. a III. triedy a preto chcú o pomoc požiadať ministra dopravy Jána Figeľa. Stav komunikácií sa podľa predsedov VÚC ešte zhoršil po tohtoročných povodniach a po zavedení cestného mýta, po ktorom sa zvýšil na cestách II. a III. triedy tranzit nákladných vozidiel o jednu štvrtinu. Združenie SK 8 chce ministra Figeľa požiadať o zmenu legislatívy, ktorá by zabránila tranzitu kamiónovej dopravy. Predseda SK 8 Tibor Mikuš označil po zasadnutí združenia za potrebné aj zvýšenie cestnej dane približne o 10 percent, čím by samosprávne kraje získali aspoň časť finančných prostriedkov na údržbu ciest.

Združenie predsedov samosprávnych krajov iniciuje rokovanie aj s ministrom financií Ivanom Miklošom o kompenzáciách výpadku daňových príjmov vyšších územných celkov. Ich celkový výpadok k 31. augustu tohto roku v porovnaní s rokom 2009 je vo výške 81 617 tis.€, čo predstavuje viac ako 21 percent. Tento výpadok podľa predsedov samosprávnych krajov priamo vplýva na plnenie a financovanie základných kompetencií, ktoré boli presunuté na vyššie územné celky v rámci fiškálnej decentralizácie.

Za neúnosný pre samosprávne kraje považujú predsedovia aj návrh novelizácie zákona o sociálnych službách. Legislatívna zmena by mala totiž výrazný dopad na rozpočty krajov. O stretnutie na túto tému preto požiadajú ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jozefa Mihála.

Predsedovia samosprávnych krajov sa na zasadnutí Združenia predsedov samosprávnych krajov SK 8 dohodli aj na vytvorení Sekcie pre podporu zamestnanosti a podporu malého a stredného podnikania. Gestorom sekcie sa stal predseda BBSK Vladimír Maňka.