V utorok vypršal termín na podávanie kandidátnych listín do spojených volieb do orgánov miest a obcí a zároveň orgánov samosprávnych krajov. V meste Banská Bystrica sa bude o post primátora uchádzať až šesť kandidátov, aj keď verejnosti zatiaľ tento zámer predstavili len traja. O celkom 31 poslaneckých stoličiek zabojuje 128 kandidátov.

Vo voľbách primátora mesta zatiaľ verejnosť pozná len časť z kandidátov, ktorí sa majú záujem o pozíciu uchádzať.

„Kandidátne listiny predložili šiesti kandidáti z toho traja sú nezávislí kandidáti, dvoch nominoval politický subjekt a jedného koalícia politických subjektov,“ informoval portál BBonline.sk zapisovateľ Mestskej volebnej komisie v Banskej Bystrici Karol Langstein.

Práve trojica nezávislých kandidátov, medzi ktorými by mal byť súčasný primátor Ján Nosko, Diana Javorčíková a Anton Minárik, už svoju kandidatúru verejne predstavili. Nominanti politických subjektov zatiaľ známi nie sú. Pred štyrmi rokmi boli vo voľbách na post primátora Banskej Bystrice štyria uchádzači, pred ôsmimi rokmi až pätnásť.

„Celkovo na poslanecké posty som prijal kandidátne listiny 128 kandidátov z ktorých 57 kandidátov je nezávislých kandidátov, 30 kandidátov je z dvoch koalícií a 41 kandidáti sú nominanti 10 politických subjektov ktoré idú do volieb samostatne,“ doplnil Langstein k voľbám do Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

Pred štyrmi rokmi komisia zaregistrovala 117 kandidátov, pred ôsmimi rokmi ich bolo až 225. Medzičasom však na základe zmeny zákona došlo k výraznému zníženiu odmien pre mestských poslancov.

VO č. 1 – Stred – centrum mesta (Počet volených poslancov 6)

25 kandidátov – z toho 12 nezávislých kandidátov

VO č. 2 – Východ – Majer, Senica, Šalková, Uhlisko (Počet volených poslancov 2)

7 kandidátov – z toho 2 nezávislí kandidáti

VO č. 3 – Sásová (Počet volených poslancov 9)

41 kandidátov – z toho 15 nezávislých kandidátov

VO č. 4 – Sever – Jakub, Kostiviarska, Uľanka, Podlavice, Skubín (Počet volených poslancov 2)

8 kandidátov –  z toho 4 nezávislí kandidáti

VO č. 5 – Fončorda (Počet volených poslancov 7)

28 kandidátov – z toho 13 nezávislých kandidátov

VO č. 6 – Radvaň (Počet volených poslancov 3)

14 kandidátov – z toho 8 nezávislých kandidátov

VO č. 7 – Juh – Iliaš, Kráľová, Pršianska Terasa, Kremnička, Rakytovce, (Počet volených poslancov 2)

5 kandidátov – z toho 3 nezávislí kandidáti

Uvedené počty kandidátov zatiaľ predstavujú počet podaných kandidátok, respektíve mien na kandidátkach strán či koalícií. Kandidátne listiny budú zverejnené až po ich overení mestskou volebnou komisiou. Spravidla sa tak deje do dvoch až troch týždňov, najneskôr však musia byť zverejnené do 4. októbra. Voľby sa uskutočnia 29. októbra.

„Po kreovaní Mestskej volebnej komisie v Banskej Bystrici budú všetky kandidátne listiny preverené, či napĺňajú literu zákona a následne budú zaregistrovaní kandidáti a bude vydané Rozhodnutie o registrácii a neregistrácii  kandidátnych listín jednotlivých kandidátov a politických subjektov a koalícií,“ priblížil ďalší postup zapisovateľ MsVK Karol Langstein.