V nasledujúcu sobotu, 14. novembra, si ľudia vo viac ako 130 krajinách sveta pripomenú Svetový deň diabetu (cukrovky). Presne 14. novembra 1891 sa totiž narodil kanadský fyziológ Frederick Grant Banting, považovaný za hlavného z objaviteľov inzulínu.

V roku 1923 dostal za tento objav Nobelovu cenu. „Svetový deň diabetu sa na podnet Medzinárodnej federácie diabetu s podporou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) oslavuje od roku 1991 ako reakcia na rapídne stúpajúci výskyt cukrovky v celosvetovom meradle. Deň je oslavou pokroku v oblasti diabetu a jeho cieľom je upozorniť na zvyšujúci sa výskyt cukrovky na svete, zvýšiť informovanosť o tejto chorobe, o jej diagnostike a liečbe, pretože cukrovka dnes už predstavuje globálnu epidémiu so život ohrozujúcimi komplikáciami,“ uviedla vedúca Oddelenia podpory zdravia banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Silvia Kontrošová.

10. festival diabetuDodala, že cukrovkou dnes celosvetovo trpí viac ako 300 miliónov ľudí a očakáva sa, že tento počet sa počas nasledujúcich desaťročí zdvojnásobí. Na Slovensku trpí týmto ochorením 314 tisíc ľudí, pričom štvrtina z nich o svojom ochorení ani nevie. V roku 2030 sa očakáva, že na Slovensku bude žiť 412 tisíc ľudí s týmto ochorením, čo znamená, že cukrovkou bude trpieť 1 z 10 Slovákov.

Toto ochorenie v Banskej Bystrici každoročne pripomína Festival diabetu, ktorý organizuje Zväz diabetikov Slovenska v spolupráci s mestom. V sobotu 14. novembra od 8. hodiny ráno bude v priestoroch banskobystrickej Radnice zriadené infocentrum diabetu, samotné podujatie bude slávnostne zahájené o 9-tej hodine. V banskobystrických reštauráciách a kaviarňach v centre budú od 10-tej do 15-tej hodiny prebiehať workshopy a o 15-tej hodine sa uskutoční Pochod proti diabetu na pešej zóne. Priamo na Námestí SNP budete môcť získať informácie o tomto ochorení, ale prebiehať bude aj meranie parametrov organizumu či prezentácia DIA výrobkov. Festival bude mať aj odbornú časť pre zdravotníckych zamestnancov.

Banskobystrický RÚVZ sa prevencii, ale aj vzdelávaniu v tejto oblasti venuje nielen v rámci podujatí k tomuto dňu, ale počas celého roka. V piatok 13. novembra je naplánovaný výjazd Poradne zdravia (PZ) do banskobystricej firmy GAMO, kde jej odborní pracovníci budú okrem vyšetrovania rizikových parametrov a odborného individuálneho poradenstva informovať klientov aj o Svetovom dni diabetu a hlavne o tom, ako diabetu predchádzať. Ponúkajú tiež vyšetrenie biochemických parametrov vrátane glukózy a antropometrické merania v rámci pracoviska v RÚVZ.

„V priebehu celého roka sú to však desiatky výjazdov na rozličné pracoviská, materské, základné, stredné, ale aj vysoké školy v okresoch Banská Bystrica a Brezno. Navštevujeme aj kluby a Jednoty dôchodcov a poskytujeme záujemcom odborné individuálne poradenstvo k zisteným rizikám. Zároveň ich informujeme aj o zásadách zdravého životného štýlu. Keďže jedným z dôležitých preventívnych faktorov je pohyb, cvičíme s klientmi priamo v RÚVZ jeden krát týždenne, cvičenia pod našim odborným dohľadom sa uskutočňujú aj v kluboch dôchodcov a na Univerzite tretieho veku. Keď svaly dostatočne pracujú, má to pozitívny vplyv na metabolizmus glukózy. Pravidelná fyzická aktivita pomáha telu lepšie fungovať – znižuje riziko diabetu, ale aj srdcových ochorení, mŕtvice, vysokého krvného tlaku, alebo osteoporózy,“ vymenovala aktivity Poradne zdravia a ich vplyv jej odborná pracovníčka RÚVZ Tatiana Zvalová.