Primátor Banskej Bystrice Peter Gogola pripustil, že mesto na kúpu štadióna na Štiavničkách nemá a zrejme ani nebude mať potrebné financie. Ak sa chce zapojiť do národného projektu rekonštrukcie futbalových štadiónov, do úvahy pripadá aj výstavba úplne nového štadióna.

Stadion SNP, StiavnickyVláda vyčlenila pre Slovenský futbalový zväz za účelom rekonštrukcie futbalových štadiónov 45 miliónov eur. V priebehu najbližších rokov sa má zmodernizovať 21 futbalových stánkov, medzi ktorými v pôvodných plánoch nechýbal ani banskobystrický Štadión SNP na Štiavničkách.

Projekt predpokladá spolufinancovanie zo strany miestnej samosprávy alebo klubu vo výške 40% celkovej sumy projektu. Pre Banskú Bystricu projekt počíta s vládnou dotáciou až 2,4 milióna eur. Keďže klub voľné financie na investičný projekt nemá, mesto by muselo vyčleniť sumu 1,6 milióna eur.

Samospráva ale nemôže vložiť prostriedky do cudzieho majetku. Samotný štadión na Štiavničkách totiž patrí Ministerstvu obrany, respektíve Vojenskému športovému centru Dukla, od ktorého si mesto štadión za komerčný prenájom prenajíma a následne ho, ako formu podpory klubu, poskytuje futbalistom FK Dukla. K projektu by mohlo mesto pristúpiť len v prípade, že by štadión získalo do vlastného majetku. Takéto riešenie odporúča aj Slovenský futbalový zväz.

Reálny skôr nový malý štadión

Vlastnícke vzťahy na štadióne na Štiavničkách sú zložité. Samotný štadión patrí Ministerstvu obrany, ale stožiare umelého osvetlenia sú mestské a divácke sedenie či časť zrekonštruovaných priestorov v útrobách tribúny zas patria klubu.

nove stiavnicky
Prvá náhľadová vizualizácia využitia typizovaných tribún na Štadióne SNP. Zástupcovia SFZ ale deklarovali aj záujem o spoluprácu s VŠC Dukla pri zachovaní atletického oválu.

Všetky dotknuté strany síce deklarujú snahu dohodnúť sa v prospech veci, no podľa súčasných pravidiel  musí ministerstvo nakladať so svojím majetkom trhovo. Aj v prípade, že by štadión označilo za nepotrebný a prioritne ho tak ponúklo samospráve, by sa cena znížila len na polovicu jeho odhadovanej hodnoty. Ani to nie je pre Banskú Bystricu reálne.

„Peniaze na odkúpenie štadióna v rozpočte nemáme a preto treba hľadať alternatívne riešenia. Záložný variant je stavba nového štadióna a je predmetom diskusií, kde by sa mohol nachádzať. Ak by sme odpredajom majetku Správy športových zariadení vedeli získať 1,6 milióna, tak by štát vedel poskytnúť sumu 2,4 milióna eur a vedeli by sme mať štadión o kapacite päťtisíc divákov, ktorý by Banskej Bystrici postačoval,“ priblížil primátor Peter Gogola.

Banskobystrický primátor je na pozvanie zástupcov FK Dukla čestným členom dozornej rady klubu a jej ďalší člen – mestský poslanec Milan Smädo podotýka, že riešenie situácie s futbalovým stánkom je nevyhnutné. Futbal v Banskej Bystrici podľa neho v prípade nečinnosti môže už aj zaniknúť. Toto tvrdenie zdôvodňuje faktom, že súčasné Štiavničky už čoskoro nebudú vyhovovať novej legislatíve i pravidlám futbalového zväzu.