Každá tehotná žena má právo pripraviť sa na pôrod a materstvo čo najlepšie, nie každá však má dostatok finančných možností, aby mohla využiť širokú ponuku prípravných kurzov.

bb online 2Práve na túto skutočnosť reaguje projekt MC Mamina, ktoré v spolupráci so Slovenskými dulami a za finančnej podpory mesta Banská Bystrica, pripravilo v roku 2016 projekt bezplatnej prípravy na pôrod a rodičovstvo pre ženy, ktoré by si tento inak nemohli dovoliť.

Kurz je prioritne určený pre ženy v hmotnej núdzi. Je však otvorený aj pre budúce mamičky, ktoré do tejto kategórie nespadajú, ale z rôznych dôvodov si komerčný kurz dovoliť nemôžu – slobodné matky, mnohopočetné matky, študentky. „Nechceme tieto ženy vystavovať zbytočnému stresu a tak pri zápise do kurzov nie sú potrebné žiadne doklady potvrdzujúce ich sociálnu situáciu,“ hovoria organizátori.

Jedná sa o štandardný kurz, pozostávajúci z desiatich stretnutí. Teoretická príprava pokrýva priebeh tehotenstva a pôrodu, informácie o dojčení, ako aj nácvik základných zručností v starostlivosti o novorodenca. Okrem teoretickej časti budú náplňou tiež relaxačné cvičenia, cvičenie na fitlopte, gravidjoga, dychové cvičenia a iné.

V prípade záujmu o kurz sa môžete informovať na telefónnom čísle 0905 906 407 alebo mailom kurz@slama.sk