Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici sa zapojilo do projektu Comenius v rámci Programu celoživotného vzdelávania, ktorý vyhlásila Európska únia. 

Projekt Comenius predstavuje spoluprácu medzi študentmi, učiteľmi a vlastne aj celými školami v Európe. Cieľom je spoznávanie cudzích kultúr, hľadanie nových známych a bližšie oboznámanie sa s danou témou.

Témou na banskobystrickom gymnáziu je francúzsky básnik, surrealista Robert Desnos. Oficiálny názov projektu je “Po stopách Roberta Desnosa“. Žiaci spoznajú tvorbu básnika, naučia sa jeho básne a zistia  podrobnosti o jeho živote. Rovnako sa oboznámia s jeho tragickou smrťou v koncentračnom tábore Terezín, ako aj s obdobím Druhej svetovej vojny. To všetko  v spoločnom jazyku, ktorým je v tomto prípade francúzština. Gymnázium J. G. Tajovského spolupracuje s dvoma partnerskými školami – Slovanské Gymnázium v Olomouci a Collège Guillaume Cale v Nanteuil le Haudouin vo Francúzsku.

Komunikácia medzi partnermi začína tvorbou prezentácie. Každá škola sa pomocou nej predstaví svojím partnerom. Tunajšia škola v najbližšom čase osloví aj múzeum SNP, s ktorým by chcela na projekte spolupracovať.  Na november sa pripravuje zverejnenie informácií na platforme e-Twinnig a vytvorenie vlastného blogu, cez ktorý by mohli študenti komunikovať. Na roky 2013 a 2014 sa pripravujú  návštevy každého z partnerských miest.

Účelom spoločnej práce škôl v Banskej Bystrici, Olomouci a Nanteuil le Haudouin je v priebehu dvoch školských rokov natočiť film, vytvoriť brožúru s básňami a čerešničkou bude výstava spojená s týmto projektom.