Len niekoľko dní mohli obyvatelia Radvanskej ulice bez obmedzení využívať nové polopodzemné kontajnery, ktoré samospráva začala budovať v novembri minulého roka.

V stredu, 4. januára 2022, len týždeň po tom, čo bolo stojisko na Radvanskej ulici č. 16 sprevádzkované do užívania, sa nádoba určená na kovy vznietila. Bez ohľadu na to, či bol požiar spôsobený úmyselne alebo z nedbanlivosti, mesto a zmluvný partner mesta, spoločnosť Marius Pedersen, a. s., utrpeli nemalú škodu. Obyvateľov preto žiadajú o súčinnosť pri zistení páchateľa ohlásením na známych telefónnych číslach 158 alebo 159. Zároveň všetkých vyzývajú, aby dbali na dôkladné triedenie odpadu a do nádob neumiestňovali to, čo do nich nepatrí.

Nie je to prvý prípad, keď zapálený komunálny odpad na území mesta spôsobil výrazné škody. S požiarom sa často stretáva dodávateľ služby pri každodennom výkone činnosti, kedy sa už niekoľkokrát vznietilo zberové vozidlo v technologickej časti. V minulosti zhoreli spolu s odpadom nádoby, ako aj zaparkované motorové vozidlá v ich tesnej blízkosti. Z tohto dôvodu obyvateľov výrazne žiadame, aby vozidlami neparkovali pred kontajnermi na zber zmesového a triedeného komunálneho odpadu.

„Chceme všetkých opätovne vyzvať, aby horľavý odpad do nádob neumiestňovali. Zároveň pripomíname, že rôzne farby, laky, riedidlá, batérie či zvyšky hnojív a pesticídov má každý obyvateľ možnosť bezodplatne odovzdať v Zbernom dvore v Radvani alebo v spoločnosti DETOX na Zvolenskej ceste č. 139. Samospráva zároveň zabezpečuje dvakrát do roka jeho mobilný zber, o čom pravidelne informujeme,“ hovorí Peter Suchý, vedúci Oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev MsÚ v Banskej Bystrici.

Momentálne je polopodzemný kontajner na Radvanskej ulici č. 16 z bezpečnostných dôvodov uzavretý. V najbližších dňoch dôjde zo strany zmluvného partnera zabezpečujúceho službu zberového odpadu v našom meste k potrebnej sanácii a opätovnému sprevádzkovaniu do užívania.